Forside > Siste Nytt > Krever samme tilbud uansett nasjonalitet

Krever samme tilbud uansett nasjonalitet

5. april, 2016
Du ville vel ikke akseptert at tilbudet og pris i butikken ble satt ut fra nasjonaliteten din? Dessverre risikerer du at dette skjer når du handler på nett innenfor EU og EØS.

Handel på nett innebærer en rekke fordeler for oss som forbrukere, både når det gjelder utvalg og pris. Samtidig gir netthandel butikkene mulighet for å diskriminere kundene basert på hvor de kommer fra, såkalt geoblokking.

En undersøkelse fra EU-kommisjonen avdekket at fire av ti butikker i EU som samler informasjon om hvor kundene befinner seg, bruker dette for ulike former for diskriminering.  En annen undersøkelse viste også at sju av ti som tilbyr digitalt innhold, slik som film og sport, blokkerer tilgang basert på nasjonalitet.

Se hva som skjer nå vi prøver dette i et bakeri

Foto.Geoblock i butikk

Et felles marked er en av pilarene i EU, og EU-kommisjonen har varslet at de vil gripe inn overfor diskriminering av kunder basert på nasjonalitet. Slik forskjellsbehandling er ikke lov i henhold til europeisk lovverk, selv om det er uklart hvor langt dette pålegget strekker seg når næringsdrivende viser til vansker med logistikk og ulike avgiftsregler.

Kommisjonen vil i løpet av våren komme med forslag til hvordan man kan forhindre at nettbutikker urettmessig skiller på kundene når det gjelder pris og levering. Det er også varslet et lovforslag som gjør at man enklere får tilgang til innhold på nett, selv om man ikke er i samme land som nettsiden.

Forbrukerrådet og vår europeiske søsterorganisasjon BEUC har gjennom flere år arbeidet for at alle forbrukere i EU og EØS skal ha rett til samme tilbud på nett, det være seg pris i nettbutikk eller at tilbudet på digitalt innhold ikke skal begrenses av landegrensene. Vi håper nå at EU-kommisjonen kommer med lovverk som gjør at dette blir en realitet.

Faktaark fra BEUC om geoblokking