Forside > Siste Nytt > La forsinkede togpassasjerer få pengene sine

La forsinkede togpassasjerer få pengene sine

27. november, 2015
Det er enkelt for kundene å overføre penger til NSB. Forbrukerrådet mener det må være like enkelt for NSB å betale tilbake når ikke togene går som de skal.

Fredag 27. november fra 7:30 til 9.00 vil Forbrukerrådet være på Oslo sentralbanestasjon for å fortelle folk om rettighetene deres. Organisasjonen stiller opp på perronger over hele landet.

Hvert år er NSBs tog tusenvis av timer forsinket. Ganget opp med hvor mange nordmenn som rammes, blir det hele to millioner timer på perrongen. Da er det snakk om betydelige samfunnskostnader, påpeker Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

– Det betyr at mennesker ikke kommer seg til jobb i tide, noen mister en undersøkelse på et sykehus, eller barnehagen stenger før de får hentet barnet. Det er alvorlig – for den enkelte og for samfunnet.

Forbrukerrådet har regnet på hva de to millioner timene folk har blitt forsinket utgjør. De tilsvarer for eksempel cirka 260 000 arbeidsdager, eller 1100 årsverk. En kan også tenke seg at det blir tatt ut 10 000 ferier av fem ukers varighet. I tillegg kommer alle de kansellerte togene.

Urimelig av NSB

Forbrukerdirektøren understreker at det er desto viktigere at passasjerenes rettigheter blir ivaretatt. Det er gode ordninger for refusjon og erstatning, men prosedyren er for vanskelig.

– Jo oftere du er forsinket, jo mer tidkrevende er det å få tilbake pengene. Det er ikke sikkert det er snakk om så mange kroner for hver gang, men til sammen kan det bli betydelig.

Flesland mener det er urimelig at passasjerene må søke om å få tilbake sine egne penger.

– Vi betaler NSB for at de skal kjøre oss til et bestemt sted til en bestemt tid. Er de så forsinket at vi har krav på penger tilbake, bør vi få dem automatisk. Det er enkelt å kjøpe en billett og overføre penger til NSB på nettsiden deres. Når vi har gjort det med en innlogging, bør det være like enkelt å betale oss tilbake det de skylder.

Tog.Foto.

Nordmenn kaster årlig bort to millioner timer på perrongen. Foto: Kjell Håkon Larsen

Når har du rett?

Hvis toget ditt er minst 30 minutter forsinket ved ankomst, bør du sjekke om du har rett til penger eller annen reise. NSB gir for eksempel tilbake 50 prosent av billettprisen hvis du kommer 30 minutter forsinket dit du skal. På strekningene Oslo–Bergen/Kristiansand/Stavanger/Trondheim, samt Trondheim–Bodø må forsinkelsen være på 60 minutter. Les mer om dine togrettigheter.