Forside > Siste Nytt > Laks på ville veier

Laks på ville veier

5. oktober, 2015
Gladlaks fra Lerøy/NorgesGruppen markedsføres som et sunnere og mer bærekraftig fiskeprodukt av ekstra høy kvalitet. Men det er lite som tyder på at Gladlaksen er gladere, sunnere eller bedre enn annen laks. Etter vår mening er dette en salgskampanje som er mer villedende enn opplysende.

Gladlaks fra Lerøy/NorgesGruppen ble lansert i august i år som et nytt, «sunnere og mer bærekraftig» fiskeprodukt. Ifølge NorgesGruppen og Lerøy har de nå skapt et produkt som er etterspurt av forbrukerne.

For å gjøre det helt klart: Alt arbeid for sunn, frisk og bærekraftig matproduksjon er bra. Det samme gjelder forbedringer i dyrevelferd og større åpenhet. Spørsmålet er om Gladlaks faktisk er bedre enn annen laks, og om markedsføringen er ærlig og opplysende, eller om den heller er feilaktig og villedende.

La oss se nærmere på påstandene på emballasjen til Gladlaks:

  • Uten bruk av antibiotika
  • Den har ikke blitt fôret med palmeolje
  • Fôret med ekstra omega-3
  • 100 % sporbar

Antibiotikabruk i havbruksnæringen

Når Lerøy/NorgesGruppen reklamerer med at Gladlaks ikke er gitt et milligram antibiotika ,høres det forlokkende ut. Problemet er at en slik kampanje gir inntrykk av at annen laks er full av antibiotika, mens faktum er at bruken av antibiotika i oppdrettsnæringen er minimal.

På nettsidene til Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet opplyses det at mindre enn 1 % av oppdrettsfisken blir behandlet med en antibiotikakur per år, og at bruken er redusert med 99 % siden 1987. Med andre ord: Gladlaksen er ikke den eneste fisken som ikke blir behandlet med antibiotika.

Selv om det argumenteres med at man ønsker å opplyse forbrukerne om lite antibiotika i norsk laks generelt, ender man opp med å mislede forbrukeren til å tro at bruk av antibiotika fortsatt er utbredt i oppdrettsnæringen.

Palmeolje og omega-3

Også her ledes forbruker til å tro at all annen norsk laks fôres på store mengder palmeolje. Det er galt. Takket være krav stilt av forbrukere og interesserorganisasjoner i 2014, er bruken av palmeolje i fôr i oppdrett betydelig redusert. Dette er ikke begrenset til fisken som selges som Gladlaks. Palmeolje er lite brukt i fiskefôr, og i 2014 lovte faktisk Lerøy at de ikke lenger skulle bruke palmeolje i fôr i det hele tatt. Da kan de ikke komme nå og si at dette bare skal gjelde Gladlaks.

Men hva med omega-3? Vi vet at fettsyrer som omega-3 i mat eller fôr, også vil påvirke fettsyresammensetningen hos den som spiser det. Gladlaks får 25 % mer omega-3 enn bransjestandard, men det opplyses ikke om hvilken betydning den ekstra omega-3-en har for innholdet av omega-3 i Gladlaks. Hvor mye mer omega-3 er det i denne laksen sammenliknet med annen laks? Som forbruker får man ingen informasjon om hvordan dette påvirker sluttproduktet.

Laks på tallerken.Foto.

Foto: Colourbox.com

Sporbarhet

På Meny sine hjemmesider kan man lese at Gladlaks er «…et konsept som handler om full åpenhet rundt hvordan produktene produseres». Det høres flott ut, men det skaper også visse forventninger. Blant annet at man også er åpne om hvilke oppdrettsanlegg som har hatt utbrudd av ulike fiskesykdommer som virussykdommen pankreassykdom (PD). Først da NRK avslørte at også Gladlaksen kan komme fra anlegg som har hatt utbrudd av pankreassykdom, sier Lerøy at utbrudd av sykdommer skal gjøres sporbar.

At maten kan spores, er bra, men da får de fortelle hele sannheten. Oppdrettsnæringen har store utfordringer knyttet til helse og dyrevelferd. Omfanget av lakselus er bekymringsfullt, og ulike virussykdommer er en utfordring for både dyrevelferd og kvalitet. En av de mest alvorlige fiskesykdommene i oppdrett er nettopp pankreassykdom. Og denne sykdommen er ikke bare en utfordring for dyrevelferden – den kan også føre til dårligere kvalitet i det ferdige fiskeproduktet.

Gladlaks på ville veier

«Gladlaks skal gjøre det enklere for deg å ta trygge valg», sies det. Det gjør den ikke. Grunnlaget for å hevde at denne laksen er gladere, sunnere og bedre, er rett og slett for tynt. Det er å føre forbrukerne bak lyset. Kanskje er det til og med en ganske så trist Gladlaks som ligger innpakket i en av NorgesGruppens butikker i dag.