Forside > Siste Nytt > Langt frem til et velfungerende e-bokmarked

Langt frem til et velfungerende e-bokmarked

6. mai, 2015
Forbrukerne opplever vesentlige hindre knyttet til pris, utvalg og tekniske løsninger for at e-boka skal være et reelt alternativ, viser Forbrukerrådets gjennomgang av e-bokmarkedet.

Selv om utvalg og teknologi blir stadig bedre, er fortsatt det norske e-bokmarkedet marginalt og står for under én prosent av bøkene som omsettes. Til sammenligning utgjorde e-boka i 2013 23 prosent av omsetningen i det amerikanske markedet og 5 prosent i Danmark.

– Nordmenn leser mye, har god teknisk innsikt og tjener godt. Samtidig er det få spor av dette når det kommer til e-bokas utbredelse, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

E-bok. Foto.

Foto: Colourbox.com

– Norske forlag lever godt på å selge papirbøker gjennom egne bokhandlere. Vi er spørrende til om dette er til det beste for utbredelsen av et åpent og velfungerende e-bokmarked.

– Vi er opptatt av å gjøre den digitale hverdagen enklere for forbrukerne. Det er viktig med mer kunnskap om de utfordringene forbrukerne møter i det norske e-bokmarkedet – blant annet med hensyn til pris, utvalg, eierskap og portabilitet mellom plattformer og enheter, sier politisk rådgiver Ronny Røste i Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Høy pris

Prisnivået på e-bøker oppleves som høyt, viser spørreundersøkelser Forbrukerrådet har fått gjennomført. Det er også en betydelig prisforskjell i favør av engelske e-bøker kjøpt i utenlandske e-bokhandler.

– Den opplevde verdien av e-boka er mindre enn ved kjøp av en papirbok. Samtidig er konkurransen fra engelske bøker større i den digitale verden. Dette tar man i for liten grad høyde for når man tilbyr norske e-bøker, sier Finn Myrstad.

E-bøker er omfattet av fastprissystemet, noe som har stor innvirkning på prisen på nye bøker. I tillegg er e-bøker, i motsetning til papirbøker, pålagt merverdiavgift, noe som også har betydning når utsalgsprisen settes.

– Det er naturlig at kulturministeren vurderer e-bokmarkedet opp mot neste revisjon av bokavtalen. Også spørsmålet om merverdiavgift bør opp på bordet. Det er vanskelig å se hvorfor papirboka skal favoriseres, sier Finn Myrstad.

For dårlig utvalg og uheldige bindinger

Norske forbrukere er prisgitt en todelt e-bokverden, hvor man må kjøpe norske og utenlandske bøker to ulike steder. Utvalget i norske e-bokhandler henger også langt etter det man finner hos internasjonale aktører.

– Digitale forbrukere forventer å finne innholdet ett sted. At man også må skifte nettbrett eller app ut fra hvor man kjøper boka, er opplagt uheldig, sier Finn Myrstad.

– Vi er redde for at norsk språk og litteratur vil lide hvis vi ikke får på plass et attraktivt e-boktilbud. Finner ikke norske forbrukere det de ønsker i norske e-bokhandler, er veien kort til engelske bøker hos Amazon og andre internasjonale aktører.
Rapport: Har vi det ebok-markedet vi kan forvente?