Forside > Siste Nytt > Legger telepriser i dvale

Legger telepriser i dvale

28. oktober, 2014
Post- og teletilsynet legger telepriser.no i dvale i påvente av utviklingen av en ny tjeneste.

Vi er bekymret for at et av de viktigste redskapene for forbrukerne til å orientere seg i mobil- og bredbåndsmarkedet forsvinner i en viktig periode.

I sommer annonserte TeliaSonera oppkjøp av Norges tredje mobiloperatør, Tele2. Vi frykter at dette vil føre til mindre konkurranse i en tid hvor mobilmarkedet er i store endringer. På bredbåndsmarkedet holdes konkurransen nede som en følge av tvunget koblingssalg og lokale bredbåndsmonopoler. Da er det synd at et av de få virkemidlene forbrukerne har til å ta informerte valg legges i dvale.

Vi har en stor forståelse for at Post- og teletilsynet må lage en oppdatert tjeneste. Markedet har endret seg mye siden tjenesten oppstod for mer enn 10 år siden. Hastighet på internettforbindelsen og dekningen på mobilen er også viktig for folk, ikke bare pris. Dette viser ikke dagens tjeneste. I tillegg fremstår telepriser.no som udatert med sine kategorier og standardinnstillinger.

Skjermdump av telepriser.no. Foto.

Foto: Colourbox.com

Det tar også tid å utvikle en ny tjeneste. Kravspesifikasjoner skal skrives, arbeidet skal ut på anbud og løsningen skal utvikles. Samtidig kreves det ressurser til å vedlikeholde dagens tjeneste. Post- og teletilsynet mener at å gjøre begge deler samtidig ikke er forsvarlig. Det respekterer vi, men vi skulle gjerne sett at arbeidet ble iverksatt tidligere, ikke minst med tanke på at høringen om fremtiden til telepriser.no ble avsluttet våren 2013.

Vi er bekymret for hva konsekvensen vil være for forbrukerne og hva mindre gjennomsiktighet i markedet vil gjøre med konkurransen. Det er helt klart at det vil bli vanskeligere å orientere seg i tilbuds- og pakkejungelen.

Vi oppfordrer Post- og teletilsynet på det sterkeste til å ha utarbeiding av ny tjeneste som aller høyeste prioritet. Vi vil bidra med innspill der det er passende, og vi har allerede hatt god dialog om den nye tjenesten. Og i mellomtiden håper vi at aktørene i bredbånds- og mobilmarkedet ikke utnytter situasjonen til å sette opp priser og tilsløre produktpakkene sine.