Forside > Siste Nytt > Lekende lett å stanse meglernes bruk av lokkepriser
Nettavisen E24 har sjekket 125 boliger til salgs i Oslo. 90 av disse er markedsført billigere enn markedet skulle tilsi. Forbrukerrådet er ikke særlig overrasket over omfanget av lokkepriser.

Hus. Foto.

Foto: Colourbox.com

Eiendom Norge har det siste halvåret jobbet med å fjerne takstmennene fra oppgaven med å vurdere markedspris, først i Bergen og deretter i det mye større Oslo-markedet. De hevdet de var dyktigere til å vurdere markedspris enn takstmennene. Vi ser nå hva de bruker makten til.

Saken svekker også troverdigheten til den lille nyskapningen i bransjefloraen, Byggmestrenes Takseringsforbund. Forbundet har på oppsiktsvekkende vis stilt seg bak meglerne og latt sine talsmenn fronte saken i media og bruke ord som «forbrukerseier».

De eldre takseringsforbundene NITO Takst og Norges Takseringsforbund har forsøkt å avverge meglernes kupping av oppgavene, men så lenge meglerne har tatt på seg rollen som bestiller av takstmenn (noe som er forbudt i for eksempel Danmark), så er det fare for at meglerne vinner.

Dårlig etikk i meglerbransjen

Hvorfor bruker meglerne lokkepriser? Svaret er enkelt: Det får boligprisene oppover, slik at det blir lekende lett for meglerbransjen å forlange 100 000 kroner for den enkle jobben det er å selge en kurant, liten leilighet sentralt i Oslo.

Forbrukerrådet har i årevis vært kritisk til meglernes bruk av lokkepriser. Samtidig har meglerbransjens på tro og ære bedyret til myndigheter og medier at de ikke driver med ulovlige virkemidler.

NEF-direktør Carl Geving antyder at verktøyene ikke er gode nok. Men verktøyene for å hjelpe meglere til vurdering av pris, er allerede meget gode. De er faktisk særlig effektive og gode nettopp for kurante småboliger i Oslo sentrum. Dette er ikke et spørsmål om dårlige verktøy, det er snakk om dårlig etikk i meglerbransjen.

Eiendomsmeglerforetakenes ledere svikter

Den utbredte praksisen med lokkepriser er ikke bare den enkeltes meglers problem. Lokkepriser gjennomsyrer bransjen og har gjort det over tid. Selvsagt skjønner meglerkontorets fagansvarlige hvilke meglere som driver med lokkeprising, og lar det passere.

Det er bransjeorganisasjonen Eiendom Norge og toppene i meglerhusene som burde svare for seg. Hvorfor gjør dere en så dårlig jobb når dere har så gode og effektive verktøy for å vurdere prisene? Og hvorfor skviset dere takstmenn bort fra å vurdere markedsverdi? Det er jo synlig for all verden at dere ikke var tilliten verdig og misbruker den makten dere har tatt.

Myndighetene bør gripe inn

Myndighetene bør regulere viktige bransjer som ikke evner å styre seg selv, og meglerbransjen er opplagt en av disse. For skal vi bli kvitt praksisen med uærlig prissetting, må det tas grep.

Mye ville opplagt være gjort hvis megler ble pålagt å benytte takstmenn til markedsvurdering når tilstanden er vurdert – og da takstmenn de ikke selv velger. Denne uavhengige markedsverdivurderingen burde også vært en vesentlig del av markedsføring og prospekt når boligen legges ut for salg.

For når eiendomsmeglerne ikke evner å holde egne lovnader om oppriktig prissetting, er det på tide at myndighetene griper inn. I dag forledes boligkjøpere av meglernes lokkepriser og higen etter egen vinning.

Relaterte saker