Forside > Siste Nytt > Lite smart å utsette smartness

Lite smart å utsette smartness

20. februar, 2013
Forbrukerrådet har vært en pådriver for elektronisk strømmåling, og vi ønsker en rask gjennomføring. Derfor er det uheldig at utrullingen nå skyves ut i tid.

Det er Olje- og energidepartementet (OED) som nå har bedt NVE utsette siste frist for utrullingen av elektronisk strømmåling (AMS) med to år til 1. januar 2019. NVE bes også om å vurdere noe mer omfattende unntaksbestemmelser enn det som det tidligere var lagt opp til.

Kan ta 20 år

Det var i 1999 at myndighetene vedtok forskriften som AMS bygger på. Vedtaket om implementering kom i 2007. OED vedtok ny forskrift om dette sommeren 2011. Og i februar 2013 utsetter de det alle har forberedt seg på.

De nye, smarte strømmålerne vil bli plassert hos kunden og gjør at man kan motta informasjon om priser og forbruk. Det var lagt opp til at nettselskapene skal finansiere og stå for utskiftingen av alle gamle målere innen 2017.

Automatiske strømmålere (AMS) gjør at vi kan få bedre styring av strømbruken vår. For først da vil norske forbrukere få en reell mulighet til å følge med og utnytte fordelene som ligger i en bevisst strømbruk.

Gode handlingsmønstre

Dette handler om å venne seg til gode handlingsmønstre, som reduserer energiforbruket, og som representerer så vel privatøkonomiske som miljømessige gode løsninger. Og denne formen for to-veiskommunikasjon sikrer også at strømkunder får en faktura som stemmer med eget faktisk forbruk – og ikke beregnet på bakgrunn av et gjennomsnittlig forbruksmønster over en gitt tidsperiode.

Det er veldig positivt at politikere argumenterer med hensynet til forbrukerne, men vi mener nok AMS er bra for forbrukerne, og at man ikke bør endre tidsplaner som så mange har forholdt seg saklig til. Det er nok et poeng i argumentet om at teknologien vil utvikle seg videre, men sånn vil det alltid være når man forholder seg til teknologibaserte produkter.

Teknologiargumentet

Vi vil heller ikke fullstendig avvise at det kan finnes gode poenger som taler for å skyve på utrullingen noen måneder, dersom dette kreves for å gjøre anskaffelsene ordentlig eller gjennomføre tiltak ute hos forbrukerne på en god måte. Men hvis man vurderer utsettelse over flere år, stiller det seg annerledes.

For teknologiargumentet vil være like gyldig i 2019 som det er i dag. I 2019 vil noen si at man vil ha kommet videre teknologisk i 2021, og det vil man jo alltid.

AMS bør derfor rulles ut så snart som praktisk mulig.