Det norske helsevesen henger ikke med på den digitale utviklingen på enkelte områder. Det kommer frem i en fersk rapport fra Forbrukerrådet, som nå vil ha fortgang. 

Forbrukerrådets direktør Randi Flesland sier at en gang i tiden var oppdagelsene av håndhygiene og antibiotika enorme fremskritt. Nå er det digitaliseringen som kan revolusjonere folkehelsen:

– Den digitale utviklingen går i rakettfart, men vår rapport forteller at helsevesenet på noen områder lunter etter med hest og kjerre.

Flesland påpeker at god helse gir liv og livskvalitet, og at det norske helsevesenet har ansvar for å hjelpe innbyggerne på dette området.

– Nå må nordmenn få tidsriktig hjelp til å ta vare på helsen sin, for her svikter det delvis, sier hun.

På enkelte områder er helsevesenet hypermoderne, men rapporten viser at det på andre er langt igjen. Forbrukerrådet foreslår derfor en rekke ting som må på plass. For eksempel skal vi kunne kommunisere digitalt med fastlegen i løpet av inneværende stortingsperiode.

– Det er helt utrolig at alle legene ennå ikke har fått på plass digital timebestilling. Fastlegeforskriften har sagt det i over fem år. Videre må det bli lagt til rette for at legene kan ta i bruk fjernkonsultasjon, som for eksempel video, når det er nyttig. Vi vet nemlig at folk i økende grad ønsker digital kommunikasjon med det offentlige. Da er disse tingene et minstemål, synes vi i Forbrukerrådet.

Videre må det bli lettere å velge den rette legen ved at vi får mer informasjon om legen på helsenorge.no, mener Flesland:

– Hva med hvilke språk legen snakker? Mange symptomer kan være vanskelig nok å avdekke til vanlig, og med språkproblemer reduseres muligheten drastisk. Derfor kan det være svært viktig å få vite hvilke språk legen behersker. Videre får vi vite hvor mange pasienter legen har på listen sin, og det kan si noe om hvor god tid legen har. Men vi vet om folk som i ettertid har fått vite at legen bare jobber halv stilling – hvorfor står ikke det? Andre har bevegelsesproblemer som gjør at de trenger en undersøkelsesbenk som lar seg senke. Disse, og flere opplysninger vil vi ha, flere er beskrevet i rapporten. La oss få vite før vi velger!

Blodtrykksmåler.foto

Foto: Forbrukerrådet

Vil gi alle digital helsegevinst

Forbrukerrådets rapport viser at 84 prosent av den norske befolkningen er positive til bruk av ny teknologi innen helse og omsorg. Forbrukerrådet påpeker likevel at 400 000 nordmenn føler seg utenfor det digitale samfunnet, ifølge Sintef.

– Det er mange, og i denne sammenhengen er det alvorlig. Det er derfor helt nødvendig at forbrukerne får kvalitetssikret og tilpasset veiledning. Hvis ikke, blir det digitale utenforskapet også et klasseskille helsemessig.

Hun peker på at det offentlige må være særlig påpasselig med å se til at personvern og andre forbrukerrettigheter er ivaretatt når digitale varer og tjenester innen helse blir kjøpt inn til forbrukerne. Forbrukerdirektøren fremhever videre særlig to tiltak for at alle skal være sikret helsegevinsten i gode, digitale løsninger. Det ene er altså at helsepersonell må kunne anbefale og veilede i valg og bruk av digitale helseverktøy. Det andre er at vi må få på plass et system for kvalitetssikring og kontroll.

– Forbrukerrådet har for eksempel testet digitale målere av blodtrykk og blodsukker samt treningsapper. Det har dessverre vist seg at en del ikke følger lover og regler for grunnleggende forbrukerrettigheter, avtalevilkår og personvern. Så disse tingene må på plass. I Forbrukerrådet forventer vi at både myndigheter og de ansatte i helsevesenet gir befolkningen god, trygg og tidsriktig hjelp som gir liv og livskvalitet, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Rapport om digital helse

Presse

For intervju, kontakt:

Randi Flesland
Direktør i Forbrukerrådet 
911 01 420

Pressefoto

Randi Flesland

Blodtrykkmåling
Foto: Forbrukerrådet

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker