Forside > Siste Nytt > Må det være sånn?

Må det være sånn?

5. september, 2013
Forbrukerrådet har nylig gjort en undersøkelse om pasientsikkerhet som viser at nordmenn frykter å bli skadet på sykehus.

Det er uten tvil en mistillitserklæring fra det norske folk.

Forbrukerrådets undersøkelse tar for seg den norske befolkningens oppfatninger av pasientsikkerhet i helsevesenet. Den viser at nesten én av fire nordmenn mener det er sannsynlig å bli skadet under sykehusbehandling, og at 28 prosent mener det er sannsynlig å bli skadet ved behandling utenfor sykehus, for eksempel hos fastlegen. Vi må spørre oss hvorfor så mange er redde.

Er det virkelig grunn til å være redd? Er sannsynligheten for å bli skadet stor?  Det er vanskelig å vite akkurat hvor mange som blir skadet på sykehus i Norge hvert år, så det finnes ikke et fasitsvar. Ifølge grove anslag fra myndighetene  blir 15 000 personer påført skader for livet i helsevesenet hvert år. I vår undersøkelse sier fire av ti at de selv, eller noen i familien har opplevd en skadelig hendelse. Det er bekymringsfullt. Jeg tror det er en viss sammenheng mellom folks erfaringer og frykt.

Er det media som har skapt frykt hos folk, ved å lage skremmende saker fra norsk helsevesen? Flere medier har de siste årene fokusert på pasienter som blir skadet. Vi har hørt om for sent stilt diagnose, feilbehandling, mangelfull behandling og lange ventelister. Blir folk påvirket av slike oppslag? Eller gjør man seg opp en mening basert på egne erfaringer?

En ting er sikkert. Antall klager til Norsk pasientskadeerstatning har økt drastisk de siste fem årene.

Sykehusene må ta tak. Det samme må helseministeren. Om hun eller han etter valget er rød, blå eller grønn spiller ingen rolle. Forbrukerrådet mener det må settes fokus på hva som kan gjøres for å bedre pasientsikkerheten. Økt pasientsikkerhet vil gi høyere tillit til helsevesenet.

Det kan ikke, og skal ikke, være sånn at folk er redde for å bli skadet i helsevesenet.