Forside > Siste Nytt > Manglende informasjon ved togforsinkelser

Manglende informasjon ved togforsinkelser

7. mars, 2013
Mange pendlere fikk ikke informasjonen de trengte da store forsinkelser rammet togtrafikken på mandag. Forbrukerrådet etterlyser bedre informasjon på tog og stasjon.

I etterkant av forsinkelsene mandag 4. mars ba Forbrukerrådet togpendlere om tilbakemelding på forsinkelser og informasjon de hadde fått i forbindelse med disse. Resultatet er nedslående:
Seks av ti av de som var berørt av forsinkelser, synes informasjonen de fikk var lite nyttig eller ikke nyttig i det hele tatt. Pendlerne oppgir som grunn for dette at informasjonen var upresis/mangelfull, at den kom for sent, og at de ikke fikk anbefalinger om hva de burde foreta seg.

– Det er frustrerende for en pendler å sitte på toget og ikke vite om hun skal utsette morgenmøtet med 5 minutter eller 50 minutter. Informasjonen må komme så tidlig som mulig, være så nøyaktig som mulig og den bør så langt det er mulig gi de reisende en anbefaling om hva de bør foreta seg, sier fagdirektør Anne Haabeth Rygg i Forbrukerrådet.

127 av de 230 pendlerne som deltok på undersøkelsen var berørt av forsinkelser mandag morgen, uavhengig av hvor på Østlandet de reiste.

Ber om bedre informasjon

Godt over halvparten av de som ble rammet av forsinkelsene, sier at de ikke fikk informasjon om forsinkelsen på stasjonen. Det er særlig pendlere på de østgående toglinjene som oppgir mangel på informasjon.

– Disse tallene er overraskende høye. Nesten 40 prosent oppgir at de ikke fikk informasjon om forsinkelsen ombord på toget. Hvis NSB ikke vet hvor forsinket toget blir, så må de informere om det også. I denne sammenhengen er det bedre med dårlig nytt, enn intet nytt, sier Haabeth Rygg.

Forbrukerrådet ber nok en gang om at informasjonen til de reisende må bedres.
– Tilbakemeldingen fra pendlerne viser at NSB og Jernbaneverket har en lang vei å gå når det gjelder informasjon til de reisende når toget ikke kommer som planlagt, sier Haabeth Rygg.

– Infrastrukturen i Intercity-triangelet er så sårbar at en signalfeil på Skøyen fører til forsinkelser for togpendlere på hele Østlandet. Dette viser nok en gang det presserende behovet for utbygging av dobbeltspor, sier Haabeth Rygg.

Kom med innspill

Forbrukerrådet vil gjenta undersøkelsen flere ganger i løpet av våren. Er du togpendler på Østlandet og vil være med i neste runde, kan du registrere deg på forbrukermening.no.

Resultatene vil bli brukt som innspill til NSB, Jernbaneverket og myndighetene for å bidra til en bedre hverdag for pendlerne.

Følg oss på www.facebook.com/forbrukerradet og www.twitter.com/forbrukerradet