Forside > Siste Nytt > Manglende reisegarantier

Manglende reisegarantier

25. februar, 2014
Er du kollektivreisende i Aust-Agder, Finnmark, Nord-Trøndelag eller Møre og Romsdal, så har du ikke samme reisegaranti som i resten av landet. Forbrukerrådet reagerer på at det ikke er innført nasjonal reisegaranti.

– Vi mener passasjerer i disse fylkene skal ha like gode rettigheter som passasjerer i resten av landet, sier Anne Haabeth Rygg, fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet.

Nasjonal reisegaranti ble innført i 2009 og er et samarbeid mellom NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen. Garantien gjør det enklere å vite hva du har krav på hvis for eksempel bussen er forsinket eller ikke dukker opp. Garantien gjør det også enklere å få penger tilbake. For kollektivreisende i de fire fylkene er det imidlertid ikke så enkelt når bussen ikke kommer som den skal.

Inne på buss. Foto.

Foto: Colourbox.com

– Reiser du kollektivt så i Aust-Agder, Finnmark, Nord-Trøndelag eller Møre og Romsdal, så får du ikke samme erstatning ved forsinkelse eller innstilling, som hvis du reiser i resten av Norge, sier Haabeth Rygg.

I tillegg har Oppland og Vest-Agder har kun innført reisegarantien i deler av fylket.

Oppfordring til fylkeskommunen

Forbrukerrådet har nå sendt brev til fylkeskommunene det gjelder, med en sterk oppfordring om å ta reisegarantien i bruk.
– Det er snart fem år siden nasjonal reisegaranti ble vedtatt. Vi forventer at fylkeskommunene innfører den omgående, sier Haabeth Rygg.

Forbrukerrådet mener nasjonal reisegaranti bør være et krav som alle fylkeskommuner bør stille når de inngår kontrakt med et kollektivselskap. For å gjøre det enklest mulig, har Forbrukerrådet laget et forslag til anbudstekst vedrørende nasjonal reisegaranti som fylkeskommunene som ennå ikke har reisegaranti, kan ta inn i sine anbudskontrakter med kollektivselskapene i fylket.

Det er ikke noe eget lovverk som regulerer dine rettigheter når du reiser kollektivt, men transportselskapenes reisevilkår skal godkjennes av offentlige myndigheter.

Forbrukerrådet har sjekket:

  • Om selskapene har innført nasjonal reisegaranti
  • Hvordan reisegarantien markedsføres på nett, på holdeplass og ombord
  • Om kollektivselskapene har fullelektroniske refusjonsordninger

Har implementert reisegaranti
Ruter (Oslo og Akershus)
Brakar (Buskerud)
Hedmark trafikk
Skyss (Hordaland)
Kolumbus (Rogaland)
Vestviken Kollektivtrafikk (Telemark og Vestfold)
Troms Fylkestrafikk
Østfold kollektivtrafikk Nordland
Sogn og Fjordane
AtB (Sør Trøndelag

Har ikke implementert nasjonal reisegaranti:
Agder kollektivtrafiikk (Aust-Agder)
Nord-Trøndelag
Finnmark
Møre og Romsdal

Delvis implementert reisegaranti:
Agder kollektivtrafikk (Vest Agder- Kristiansandsområdet)
Opplandstrafikk (Lillehammerregionen)

Nasjonal reisegaranti – brev til Nord Trøndelag fylkeskommune
Nasjonal reisegaranti – brev til Møre og Romsdal fylkeskommune
Nasjonal reisegaranti – brev til Finnmark fylkeskommune
Nasjonal reisegaranti – brev til Aust Agder fylkeskommune
Nasjonal reisegaranti – brev til Nordland fylkeskommune
Nasjonal reisegaranti – brev til Kolumbus
Nasjonal reisegaranti – brev til Skyss
Nasjonal reisegaranti – brev til Østfold Kollektivtrafikk