Partitoppene snakker mye og gjerne om at eldre og barn skal få servert bra mat av kommunene. Forbrukerrådets undersøkelse av de ti største kommunene viser at de lokale partiene ikke følger godt nok opp.

Undersøkelsen tar for seg programmene til ni partier i de ti største kommunene. De har fått poeng etter hvor mye de forplikter seg til å sørge for bra mat i barnehager, på SFO og sykehjem, og i hvilken grad de har brukerne i hovedrollen.

Rapport om partiprogrammene

 

Les mer om Forbrukerrådets arbeid for bra mat i kommunale tjenester.

Anne Kristin Vie er fagdirektør i Forbrukerrådet, og er ikke imponert.

– MDG er partiet som kom best ut, men det er med et resultat som kunne vært adskillig sterkere. Rødt havnet på bunn i denne undersøkelsen. De bør se nærmere på at bra mat ikke bare gir gode stunder og god helse. Det kan nemlig også hjelpe dem som trenger det mest.

Partitoppen

1 MDG (fem poeng)
2 Ap, H og FrP (fire poeng)
3 SV, KrF, V og Sp (tre poeng)
4 Rødt (ett poeng)

Kommunetoppen

1 Oslo og Bergen (fem poeng)
2 Trondheim, Stavanger og Tromsø (fire poeng)
3 Bærum, Kristiansand og Fredrikstad (tre poeng)
4 Drammen (to poeng)
5 Sandnes (ett poeng)

Matservering på SFO.Foto

Her gleder barna seg til maten på SFO. Foto: Forbrukerrådet

Viktig tema i valget

Vie synes kommunepolitikerne nå bør ta velgernes ønsker på alvor, og love bra mat på bordet i barnehagene, og på SFO og sykehjem. Hun peker på at forbrukerne er med og betaler for disse tjenestene, og derfor må kunne stille krav.

– I en undersøkelse vi gjorde tidligere i sommer, sa velgerne at partiet de skal stemme på bør jobbe for bra mat til barn og eldre. Resultatene vi legger frem nå, viser at politikerne burde vært langt mer opptatt av dette.

Hun legger til at flere partitopper snakker mye om at eldre og barn skal få skikkelig mat i kommunale tjenester. Men det er kommunepolitikerne som er på valg, og som faktisk kan sørge for at den kommer på bordet. Her må de vise gjennomføringsevne.

Store gevinster å hente

Forbrukerrådet påpeker at det er mye å tjene på å satse på bra mat. For eldre kan det raskt gi bedre allmenntilstand, lavere risiko for skader og innleggelse på sykehus, samt redusert behov for medisiner. For barn kan vi forebygge livsstilssykdommer, og legge et grunnlag for bedre helse også senere i livet.

– Dessuten kan bra måltider gi gode stunder. Samfunnsøkonomiske innsparinger er vel og bra, men liv og livskvalitet er gode nok grunner til å prioritere dette, avslutter Anne Kristin Vie, som er fagdirektør i Forbrukerrådet.

Resultatene av Forbrukerrådets undersøkelse av partiprogrammene

Kommune Rødt SV Ap MDG KrF V H FrP Sp
Oslo Gult skeptisk fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon
Bergen Gult skeptisk fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Strek. Ikon. Gult skeptisk fjes, ikon
Trondheim Rødt surt fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Strek. Ikon. Gult skeptisk fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon
Stavanger Gult skeptisk fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Strek. Ikon. Rødt surt fjes, ikon
Bærum Rødt surt fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon
Kristiansand Rødt surt fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon
Fredrikstad Strek. Ikon. Gult skeptisk fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Strek. Ikon. Gult skeptisk fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon
Sandnes Rødt surt fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Strek. Ikon. Rødt surt fjes, ikon
Tromsø Rødt surt fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Strek. Ikon. Rødt surt fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon
Drammen Rødt surt fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Grønt smile fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon

Der det står en strek, gjorde partiet ikke sitt program tilgjengelig for undersøkelsen.

Grønt smile fjes, ikon Gult skeptisk fjes, ikon Rødt surt fjes, ikon Strek. Ikon.
Rødt 0 byer 3 byer 6 byer 1 by
Sv 2 byer 2 byer 6 byer 0 byer
Ap 4 byer 2 byer 3 byer 0 byer
Mdg 3 byer 4 byer 2 byer 1 by
Krf 1 by 4 byer 5 byer 0 byer
V 1 by 4 byer 3 byer 2 byer
H 2 byer 5 byer 3 byer 0 byer
Frp 1 by 6 byer 0 byer 3 byer
Sp 1 by 5 byer 4 byer 0 byer

Poengberegningen

Rangeringene er basert på gjennomsnitt av oppnådde poeng. Maksimalt antall poeng per partiprogram er åtte, og 83 partiprogram fra ni byer er omfattet av undersøkelsen. Sju lokallag gjorde ikke sine program tilgjengelig, og har derfor ikke kunnet få poeng.
Se flere detaljer i undersøkelsen her.

Pressefoto

Høyoppløselig bilde av fagdirektør Anne Kristin Vie.

Foto: John Trygve Tollefsen

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker