Forside > Siste Nytt > Med giftig hilsen fra sykehuset

Med giftig hilsen fra sykehuset

18. september, 2015
Når små barn får blod på norske sykehus, brukes blodposer med kjemikalier som kan gi kreft og andre helseskader. Det er så en tror det ikke kan være sant. Dessverre er det alvor.

VG har kartlagt bruken av medisinteknisk utstyr og funnet ut at hvert eneste sykehus i Norge bruker blodposer og annet utstyr som inneholder verstingstoffet DEHP. Dette stoffet er så giftig at det skal merkes med faresymbol. Det er så skadelig at det er forbudt å bruke i leker og småbarnsprodukter. Men i medisinsk utstyr er det altså tillatt.

Verstingstoff

Stoffet DEHP står oppført på norske myndigheters egen verstingliste over kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. DEHP brukes for å gjøre plast i blant annet medisinsk utstyr myk. Problemet er at dette stoffet kan lekke fra plastproduktene til kroppen og til miljøet. I kroppen kan det skade forplantningsevnen, gi fosterskader og kreft.

Dette er et giftstoff som ikke hører hjemme i utstyr som brukes på barn og syke mennesker. Likevel velger sykehusene våre å kjøpe inn store mengder utstyr som inneholder DEHP– og det til tross for at finne flere DEHP-frie alternativer.

Det er 20 år siden det ble slått alarm om denne miljøgiften. Hvorfor forsetter norske sykehus å benytte dette stoffet i utstyr for blodoverføring, i sonder og i kateter som brukes på sårbare pasientgrupper som premature babyer, barn og gravide?

Kostbare besparelser

Svaret er like enkelt som det er ubehagelig: Utstyr med DEHP er billigere. En produsent som ikke tør å stå fram med navn, bekrefter til VG at pris er grunnen til at norske sykehus ikke kjøper DEHP-fritt utstyr. Og så lenge det er tillatt å bruke utstyr med dette giftstoffet, tar de altså heller sjansen på at det går bra- på vegne av alle norske pasienter, gamle som unge.

Gjennom å sette DEHP på verstinglista har myndighetene bestemt at dette helseskadelige kjemikalet skal fases ut og ikke brukes mer. Norske stortingspolitikere har enstemmig vedtatt at i løpet av 2015 skal Norge få en handlingsplan som skal sikre oss en mer giftfri hverdag.

Da er det uakseptabelt at sykehusene våre utsetter pasientene sine for denne meningsløse giftrisikoen, bare for å spare noen kroner på budsjettet.

Kan ikke fortsette

Dette må sykehusene rydde opp i. Og hvis de ikke skjønner alvoret selv, ja da må myndighetenes ta ansvar. Når man kommer på sykehus skal man kunne føle seg trygg på at helse og sikkerhet blir ivaretatt og at man ikke blir utsatt for farlige kjemikaler. Da kan ikke sykehusene sende pasientene sine hjem med en giftig hilsen i blodet.