Forside > Siste Nytt > Meglere og takstmenn må skynde på

Meglere og takstmenn må skynde på

29. oktober, 2014
Finanstilsynet mener en boligsalgsrapport vil være en fordel for kjøper og selger i «de aller fleste» tilfeller. Nå må takstmenn og meglere bli enige om gjennomføringen, sier Forbrukerrådet.

– Nå forventer vi at partene bak avtalen om boligsalgsrapporter, Eiendom Norge og takseringsorganisasjonene, setter seg ned sammen og raskt blir enige om hvordan avtalen, som de inngikk for halvannet år siden, skal gjennomføres, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

Bakgrunnen for Finanstilsynets uttalelse er at Eiendom Norge nylig bad om avklaring fra Finanstilsynet rundt begrepet «obligatorisk» boligsalgsrapport, som de i oktober 2012 lovet å innføre i bolighandelen fra 1.1.2015, og som de i 2013 inngikk avtaler om å anvende sammen med takseringsorganisasjonene.

Hus. Foto.

Foto: Colourbox.com

Bakgrunnen

Etter Finanstilsynets vurdering vil en tilstandsrapport i de aller fleste tilfeller være en fordel for kjøper og selger. Det stilles imidlertid ikke et uttrykkelig krav til tilstandsrapport i lovverket. Det kan derfor ikke anses som god meglerskikk å kreve eller gi anbefaling om tilstandsrapporter i alle boligomsetninger. Behovet for dette må vurderes konkret i det enkelte oppdrag, mener tilsynet.

Finanstilsynet uttaler også at det vil være i de tilfeller der megler
ikke 
anser tilstandsrapport som hensiktsmessig at kravet til individuell og konkret rådgivning blir viktigst.

Etterlyst i 40 år

– Det følger av avtalen at tilstandsrapport ikke skal innhentes i tilfeller hvor bruk av slik rapport ikke er formålstjenlig – slik sett er jo ikke ordningen «obligatorisk». Poenget er at i de aller fleste tilfeller vil det være en fordel for kjøper og selger at tilstandsrapport innhentes, slik Forbrukerrådet har hevdet og som Finanstilsynet også bekrefter, sier Thomas Bartholdsen.

Forbrukerrådet har i 40 år kritisert den manglende faktainformasjonen i bolighandelen og krevd tekniske tilstandsrapporter, med fornuftige unntak for forhold som kan gjøre det uhensiktsmessig med en tilstandsvurdering.