Forside > Siste Nytt > Meglere på ville veier

Meglere på ville veier

29. september, 2012
Undersøkelse viser at meglere oppgir prisantydninger på flere hundre tusen kroner under hva boligen blir solgt for - for å lokke folk på visning.

Det er TV2-nyhetene som har undersøkt prisene på boliger til salgs gjennom megler, og sett på hva de er solgt for i hovedstaden. Og meglere har satt prisantydninger flere hundre tusen kroner under takstmannens verdivurdering.

Her har mediene bidratt til å ta meglere med buksene nede!

For undersøkelsene gir ganske sterke indikasjoner på at meglere benytter lokkepriser når de markedsfører boliger. Her har meglerne trodd at dersom man setter prisantydningen lavt, så vil mange flere interesserte dukke opp på visningen – kanskje i håp om å gjøre et kupp, og dermed er det flere som kan delta i budrunden. Og jo flere som deltar og høyner over andres bud, desto mer intens kan budrunden bli – og jo bedre pris kan megleren oppnå.

Lovbrudd

Å bruke lokkepriser er ulovlig. Villedende markedsføring er forbudt i henhold til norsk lov. Prisantydningen skal ikke settes lavere enn det som er meglerens objektive vurdering. Vi i Forbrukerrådet forlanger at meglerne følger loven.

Meglernes organisasjoner oppfordrer også sine medlemmer til det. Men det er nå mange eksempler på at man ikke har evnet å rydde opp i egen bransje. Selvjustisen svikter.

Da må myndighetene på banen. Finansdepartementet har ansvaret for eiendomsmeglingsloven og forskriften om eiendomsmegling. For å drive meglervirksomhet, må du ha konsesjon fra myndighetene. Det er Finanstilsynet som driver tilsyn med at meglerne følger loven.

Finanstilsynet på banen

Etter noen meglerskandaler i 2010 og 2011, der meglere mistet konsesjonen, varslet tilsynet i november 2011 at de i 2012 ville drive utstrakt kontroll av at meglerne førte budlogg, slik loven tilsier.

Vi har tidligere uttalt oss positivt om dette. Vi har tro på at meglere har skjerpet seg som følge av Finanstilsynets kontroller. Nå bør tilsynet  benytte anledningen til å kontrollere meglere på nytt – også på dette området.

For forbrukerne er det selvsagt et betydelig problem at man ikke kan stole på meglerens prisantydning. Slik manipulasjon vil gjøre boligkjøperne enda mer utrygge.

Avskilting

Forbrukere er ganske sårbare når de skal bytte bolig. De skal kjøpe, flytte og ofte selge – det er tusen små og større gjøremål som må rekkes på kort tid.

Dersom kontroller viser at meglere har gjort det til en arbeidsmetode å drive villedende markedsføring og eventuelt manipulasjon av markedet, må det selvsagt få konsekvenser. Da kan Finanstilsynet kreve tiltak som sikrer bedring – og vurdere å inndra konsesjonen.

Synderne kan ikke ha tatt inn over seg at de etter loven skal ha «omsorg for begge parter» i bolighandelen. Og overtrampet er også en stor ulempe for meglere som opptrer ryddig og hederlig i faget.

I alle yrker finnes gode og mindre gode utøvere. Dersom Finanstilsynet avskiltet en del av de mindre gode utøverne blant meglerne, ville det være en fordel for yrkesgruppen som helhet.