Forside > Siste Nytt > Slåss for endringer som betyr noe

Slåss for endringer som betyr noe

14. februar, 2014
Vi trenger en kraftig utvidelse av tiden i bolighandelen - men de minimale justeringene som meglerne nå synes opptatt av er slett ikke svaret. 

Fra nyttår ble det innført skriftlige budrunder ved boligkjøp. Nå har meglerbransjen tatt til orde for å innføre en minimumsfrist på 30 minutter for aksept av alle bud på boliger. Begrunnelsen er at tekstmeldinger kan bli forsinket hvis de sendes fra utlandet eller på tvers av mobilnett, og at dette kan skape problemer for budgiverne.

Boligblokk.Foto.

Foto: Colourbox.com

Skriftlige runder en suksess

Jeg ser ikke helt problemet, meglerne sier selv at det har gått bra så langt og hittil har heller ikke vi fått en eneste henvendelse som går på komplikasjoner ved skriftlig budgiving. Dette tyder på at den nye ordningen så langt er en suksess. Meglerne skal selv sette den fristen de mener er nødvendig for at budrunden skal være forsvarlig.

Eiendomsmeglere plikter i dag å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden med tilstrekkelige lange budfrister for budgiverne. De skal avvise bud som de mener har uforsvarlig kort frist, for eksempel om de mener fristen er for kort til å informere resten av budgiverne.

De skal jo i dag med andre ord følge en helt presis forskriftsbestemt prosedyre som bidrar til at slike bud avvises.

Derfor ser jeg ikke behovet for å innføre en minimumsfrist.

Én dag i mellom

En annen sak er at boligkjøperne må få mer tid: Vi som forbrukere nå må få en dag mellom visningen og budrunden, slik at vi får gjort overveielser, lest all informasjon vi har fått presentert, gjort undersøkelser og vurdert kjøpsalternativer. Myndighetene bør derfor justere regelverket slik at akseptfristen for budet ikke kan være kortere enn for eksempel kl. 10.00 eller kl.12.00 dag 2. etter siste annonserte visning.

Meglerne har i to omganger fått nedkortet tiden i budrunden mot Forbrukerrådets klare råd. Det er den endringen som må reverseres. Forbrukerrådet har i dag på telefon bedt Norges eiendomsmeglerforbund oversende dokumentasjon på om den regelen de nå har tatt opp til debatt er den som skaper problemer.

Fra Forbrukerrådets side vurderer vi alltid innspill fra meglerbransjen. Men vi forventer bedre argumenter enn det vi hittil har sett. Og fremfor alt: Dersom finansminister Siv Jensen nå endrer reglene uten reelt å sikre boligkjøperne mer tid, så gjør hun etter min ærlige vurdering en kjempetabbe.