Forside > Siste Nytt > Milevis unna landsdekkende kollektivbillett

Milevis unna landsdekkende kollektivbillett

24. juni, 2014
Norge er milevis unna Stortingets ønske om én billett for hele landet, viser en fersk rapport fra Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har vurdert NSB og de fylkesvise kollektivselskapenes elektroniske reisekort og billett-applikasjoner. Gjennomgangen viser at billettenes virkeområde altfor ofte ender ved fylkenes grenser, og at det er for vanskelig å være billettkjøper mange steder i landet.

– Flere av appene til landets kollektivselskaper gjelder bare i byområder, og slett ikke på tvers av fylker, sier Anne Haabeth Rygg i Forbrukerrådet.

Forvirrende vilkårspraksis

– Vi opplever også at kronglete billettvilkår gjør reiser over fylkesgrensene kompliserte, sier Rygg.

For eksempel forteller reisevilkår nord i landet at «går reisende på buss i Nordland benyttes reisekort i Nordland som betalingsmiddel, og det samme gjelder for Troms.» Dette innebærer at kunden både må ha Tromskortet og Nordlandskortet hvis han vil reise tur-retur med reisekort.

Kvinne tar kollektiv transport. Foto.

Foto: Colourbox.com

– Dette legger en unødvendig begrensning på reisekort som i utgangspunktet skal være gyldige i nabofylket, sier Rygg.

Hun mener bruksvilkårene for billetter må samles, og de må være tilgjengelig på kollektivselskapenes nettsider og der hvor kundene får tak i reisekortene.

Retur i det blå

Andre steder i landet kan billetten på kortet være gyldig også hos andre selskaper, men må aktiveres hos det selskapet man kjøpte kortet hos. Kunden må da passe på å starte reisen hos riktig selskap, men det er uklart hva han skal gjøre med returen.

For eksempel kan NSB lese av flere samarbeidsselskapers reisekort og sjekke at billetten er gyldig. Men for å igangsette billetten på nytt, må kundene gå til betjent utsalg, eller passe på å gjøre det på riktig selskaps avleser.

– Det bidrar til ytterligere forvirring at de ulike valideringsautomatene fungerer ulikt selv om reisekortene er relativt like, sier Rygg.

Mange ulike billett-apper

Mange fylkers kollektivselskaper utvikler hver sine ulike billett-apper. Forbrukerrådet er kritisk til at disse appene bare gjelder i et bestemt område og mener billettvilkårene er for vanskelige å forstå.

– Det er fint med apper som gjør det enklere å kjøpe billett, men det er synd at alle kollektivselskapene utvikler sine egne tekniske løsninger.

Hun mener det er kompliserende at kollektivselskaper bruker navn som «mobillett», «smartkort» og annet stammespråk.

– Vi foretrekker å kalle en billett for en billett, og gjøre det enklest mulig for passasjene, sier Rygg.

Til tross for at NSB opererer over store deler av landet, fungerer NSBs billett-app bare på andre typer kollektivreiser i tillegg til tog på Østlandet og i Hordaland.

– Alle kollektivselskaper må gå inn for å gjøre kollektive reisebilletter sømløse på tvers av fylkesgrenser og transportmiddel, sier Rygg.

Forbrukerrådets rapport om elektronisk billettering