Forside > Siste Nytt > Når det fikses på omgivelsene

Når det fikses på omgivelsene

16. april, 2013
En enebolig i alpelandskap - eller omgitt av eksotiske trær. Men i Verdal. Når noen først lar seg friste til å fikse på beliggenhet, lover boligprospektene svært mye mer enn de kan holde.

Det bygges mange nye boliger i Norge om dagen. Tomteprisene er gått i været, og vi forbrukere er blitt mye mer villige til å betale ekstra, dersom huset ligger i et attraktivt nærmiljø, noe man i fagkretser gjerne bare kaller «beliggenhet». Ikke rart om noen derfor lar seg lokke til å fikse litt på lokaliseringen.

Avisen Verdalingen har funnet noen som har latt seg friste – og sendte meg noen …

Grelle eksempler

  • eneboliger som er plassert i et «alpelandskap» – men tomta er bare en helling  og omgivelsene er ganske alminnelig norske
  • en boligblokk der nabobebyggelsen tett inntil er erstattet av noe som ser ut som plen og busker
  • en enebolig som man fristes til å tro har strandtomt, men egentlig er det både vei og jorder mellom huset og elva
  • granskauen er erstattet av varierte og eksotiske trær

 Og kjent fra før …

  • høyspentledninger som er retusjert bort fra fotografier
  • plen som virker mye større enn den noen gang kan komme til å oppleves når huset er bygget

Mest sannsynlig er det her ikke eiendomsmeglere som er ute av takt med normene. Eiendomsmeglere kan være engasjert av utbyggere for å gjennomføre markedsaktiviteter, men de er vant til å måtte svare for eventuelle åpenbare feil i salgsoppgavene, og dermed antar jeg at de er mer tilbøyelig til å føre en streng praksis.

Noen av dem kan nok være disponert for å bruke adjektiver som «flott» og «lekker» når det passer ganske dårlig også.. Men direkte feil er de på vakt overfor, fordi de da risikerer å bli dømt for brudd på god meglerskikk.

Vil pynte før salget

Mer sannsynlig er det her mindre utbyggere som er på ferde, som med egen og lokale designeres hjelp har funnet ut at de vil pynte før salget. Men villedende markedsføring er ulovlig, og Forbrukerombudet er den myndigheten som er tillagt ansvaret for å slå ned på lovbrudd. Brudd på loven kan føre til stans i markedsføringen – og firmaet risikerer å bli ilagt overtredelsesgebyr. Forbrukerombudet er mottakelig for tips.

Vi i Forbrukerrådet medvirket sammen med meglerorganisasjoner og Forbrukerombudet da bransjenormen for markedsføring av boliger ble revidert.

Kunden skal vite

For Forbrukerrådet er det grunnleggende prinsippet at man skal si sannheten om det man markedsfører. Slik at kunden vet hva hun får. Da fjerner man mye av grunnlaget for misnøye og tvister i etterkant. Bransjenormen sier at positive og negative forhold bør kommuniseres med lik styrke.

Forbrukerrådet vil tilskrive de sammenslutningene som organiserer utbyggere av boliger i Norge – og oppmuntre til tiltak som bidrar til mer troverdig markedsføring. For dersom overtredelser ikke blir påtalt, vil en uheldig og lovstridig praksis friste andre til å gjøre det samme.

Disiplin i egne rekker

En markedsføring som lover mer enn det er mulig å holde, rammer ikke bare kunder som biter på dette agnet. Det er også en urettmessig konkurransefordel, som dermed igjen rammer de «lovlydige».

Derfor bør vi kunne håpe på at også bransjen har interesse av å holde disiplin i egne rekker.