Forside > Siste Nytt > Når lakken blir spylt vekk

Når lakken blir spylt vekk

7. mars, 2014
I en sak fra Sogn og Fjordane fikk en mann erstattet en reparasjon av lakken på hans nye bruktbil etter behandling i Forbrukertvistutvalget (FTU). Erstatningssummen var på 11 171 kroner.

– Som forbruker er du godt beskyttet av loven, men veien frem til å få det du har krav på er ikke alltid like lett, sier regiondirektør Pia Kleppe Marken ved Forbrukerrådet i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Regionkontoret fikk saken til behandling, og ga mannen medhold før den gitt til FTU.

Selger avviste feilen

Forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på feil og mangler i fem år, hvis bilen er dårligere enn det du kan forvente. Hva du kan forvente vil være en vurdering ut i fra alder på bilen, hvor langt den har kjørt, pris og andre forhold du fikk opplyst før kjøpet.

Bil som blir vasket. Foto.

Foto: Colourbox.com

– I tillegg er det omvendt bevisbyrde de første seks månedene etter handelen, slik at oppstår en feil i denne perioden må selger bevise at bilen ikke hadde mangelen når du kjøpte den, sier Pia Kleppe Marken.

Lakkskaden ble oppdaget da kjøperen skulle vaske bilen for første gang, nesten ett år etter kjøpet. Skuffelsen var stor da klarlakken løsnet på høyre framskjerm etter en omgang med høytrykkspyleren. Kjøper tok med en gang kontakt med selger, som mente at feilen måtte komme av uvøren bruk av høytrykkspyleren. Altså en feil ikke selger har ansvar for.

– I denne saken var kjøper en erfaren bilreparatør som visste at han hadde vasket bilen riktig. Videre hadde han en mistanke om at området hvor lakken hadde løsnet var omlakkert. Han ville derfor ikke gi seg, legger regiondirektøren til.

Fikk tak i beviser

Fordi feilen ble oppdaget nesten ett år etter handelen kunne ikke forbrukeren vise til den omvendte bevisbyrden som følger av forbrukerkjøpsloven. Han tok derfor kontakt med to verksteder for å bevise at han hadde rett. Begge konstaterte at bilen hadde vært omlakkert, og det ene konstaterte også at lakken ikke var påført godt nok. Kjøper hadde altså rett.

– Når det blir ord mot ord mellom kjøper og selger anbefaler vi at klager skaffer bevis for sitt krav ved å gå til en sakkyndig. En sakkyndig vil være en fagperson som kan uttale seg om det er en feil ved bilen, om mulig årsak til feilen og hvor mye en eventuell reparasjon vil koste, sier hun.

Vant fram

– I denne saken var det uttalelsene fra de sakkyndige som gjorde at forbrukeren vant frem med sitt erstatningskrav. Det var derfor en god investering, sier regiondirektøren.

FTU viser i vedtaket til konsulentrapporten som skriver at det ikke er normalt at klarlakk kan spyles av, og at det må skyldes dårlig arbeid. Kjøperen burde ut i fra de opplysningene som han hadde fått, da han kjøpte bilen, forvente at den tålte høytrykkspyling. Det var derfor en mangel som forbrukeren kunne klage på, og selger ble bedt om å betale forbrukeren det en reparasjon kostet som var 11 717 kroner.

Du finner vedtaket som PFR-fil i margen til høyre.

Tipsliste for folk som skal klage på bil

  • Klag til selger så fort du merker at noe er feil.
  • Ikke gi deg om klagen blir avvist.
  • Er det ord mot ord bør du få en fagmann til å lage en rapport om feilen.
  • Sjekk med FTU sine nettsider og se om du finner tilsvarende saker.
  • Forbrukerrådet kan gi råd, veiledning og megle i saken om du ikke blir enig med selger.
  • Får vi ikke til megling kan du ta saken til FTU. Saksbehandlingen er gratis.
Vedtak 12/1574 fra Forbrukertvistutvalget