Forside > Siste Nytt > Når ord står mot ord

Når ord står mot ord

27. oktober, 2015
Det er hevet over tvil at håndverkertjenester er blant de områdene som det klages mest på til Forbrukerrådet. Og Stortinget har gjennom håndverkertjenesteloven gitt Forbrukerrådet en viktig rolle i å behandle slike klager.

Stort sett går klagene ut på tre forhold. Det ble dyrere enn forbrukeren hadde forventet, jobben ble ikke gjort i tide, håndverkeren kom ikke som avtalt – og resultatet (løsningen) ble ikke slik forbrukeren ville ha den.

Sikrer forbrukeren dagmulkt

Enhver kan lett forestille seg utfordringene som følger med en klage når ikke den profesjonelle part – og heller ikke forbrukeren – har sørget for at avtalen ble gjort skriftlig.

Ord står mot ord.

Økt bevissthet blant forbrukere om nytten av skriftlig avtale er målet bak en informasjonsinnsats som departementet har bidratt til gjennom Forbrukerrådet. Og når man skal kommunisere med forbrukere som hittil ikke har prioritert skriftligheten, forsøkes en muntlig form.

Det burde nemlig ligge godt til rette for skriftlige avtaler. Forbrukerrådet har i årevis hatt en gratis allmenn håndverkerkontrakt liggende på nettet. Den er en del brukt, men ikke nok. Også utmerkede kontrakter gjennom Standard Norge er lite brukt. Det finnes altså håndverkerfirmaer som foretrekker andre løsninger!

En mulig grunn kan være at disse kontraktene sikrer forbruker dagmulkt dersom håndverkeren ikke blir ferdig som lovet. Uansett er det slik at muntlighet fortsetter, og gjøres avtaler skriftlig, er det mange firma som heller tilbyr sin egen – den uten dagmulkt.

Håndverker installerer før.Foto.

Foto: Colourbox

Yngre famler i blinde

Men forbrukerne opplever også håndverkermarkedet ulikt. Eldre forbrukere opplyser til oss i våre undersøkelser at det ofte går helt greit, men mange yngre boligeiere opplever markedet som problematisk.

Når Forbrukerrådet gjennomgår våre undersøkelser av markeder, analyserer vi også årsakssammenhenger.

Mye tyder på at de mange eldre forbrukerne, gjennom flere tiår som boligeiere, har funnet sine trygge favoritter blant håndverkerne; firma som de stoler på leverer et resultat forbrukeren syns er ok. Og så kan vi jo åpenbart reflektere over om priskonkurransen da fungerer så godt som den burde.

De yngre forbrukerne derimot, synes det er vanskeligere å finne håndverkere, og oppgir å være mer usikre også på hva som er greit prisnivå og har ikke funnet «sin» trygge leverandør ennå. Og de bruker oftere nettverktøy for å orientere seg i markedet.

Stort sett har yngre boligeiere mindre buffer i form av formue, så nytten av priskonkurranse, av god, skriftlig kontrakt og økt trygghet i valget av firma er nok enda viktigere i denne gruppen.