Forside > Siste Nytt > Nede med Java

Nede med Java

16. april, 2013
Vi reinstallerer Java, for å få utført de mest basale banktjenestene, så hyppig at det er blitt en del av hverdagen.

Og det blir stadig vanskeligere å hevde, med troverdighet, at det norske betalingssystemet er av de beste som finnes.

Sist mandag knelte nettbanken hos DNB. Det var ikke første gang i år, verken for landets største bank eller de andre store nettbankene. Nedetiden plager brukerne, og programvare med sikkerhetsbrister svekker effektiviteten i betalingssystemet.

– Feil i kjernenettverk

Og systemet avkreftes ytterligere av at underleverandører som Nets eller Evry settes ut av spill av ulne forhold som driftsproblem,  feil i kjernenettverket eller feil i en sentral komponent i nettverks infrastruktur.

Forklaringer som dette er bedre egnet til å tåkelegge enn å avklare. Men tåkelegging svekker tilliten til selskapene bak systemet – og også systemet som helhet. Det blir lettere å tro at strukturene utsettes for innbruddsforsøk, hacking eller annen kriminell virksomhet. For ifølge Norges Bank har dette økt, selv om tyvene ikke synes å komme ut av innbruddene med store beløp.

Banken har ansvaret

At Java (som muliggjør bruk av BankID) omtales som en døråpner for hackere, beroliger heller ikke. Likevel kan verken Java – eller super-konsernet Oracle, som eier Java – være syndebukk for aktørene som sammen står for betalingssystemet vårt. Når Java likevel er blitt så viktig når vi skal betale for oss, er det noe næringsaktørene har valgt.

Det må være mulig å etablere betalingssystemer som ikke baserer seg på Java.

Bankene kan heller ikke flatt henlede misnøyen blant brukere til underleverandørene. Det er bankene vi forbrukerne forholder oss til – og bankene har ansvar for systemene sine. Derfor må de kunne finne delleverandører og løsninger som gir stabil drift.

De som eier systemene, burde være motivert for å ivareta sikkerheten: Hovedregelen er at eierne (i all vesentlighet) er ansvarlig for tap som skyldes uautoriserte betalingstransaksjoner. Forbrukerens plikt i denne sammenheng er å benytte de sikkerhetsanordningene som stilles tilgjengelig, og som forventes brukt.

Gratis i skranken

Når nettbankene havarerer, burde det for kundene vært mulig i stedet å få gjennomført tjenestene over telefon eller skranke – til samme pris som i nettbanken.

Dette er ikke en rettighet vi har i dag, men det kunne motivert bankene til å utvikle bedre nettbanker og betalingsløsninger.

For i 2013 fortjener bankkundene driftssikre og trygge elektroniske betalingsløsninger.