Forside > Siste Nytt > NIBOR, LIBOR og retten til samfunnets tillit

NIBOR, LIBOR og retten til samfunnets tillit

18. januar, 2013
At den indre kretsen som skal føre tilsyn med fastsettelsen av internrenten mellom banker (NIBOR), er pålagt å tie om forhold som gjelder den enkelte bank, er et gufs fra fortiden - og slettes ikke holdbart.

Da Idar Kreutzer tiltrådte som administrerende direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon – nå Finans Norge – oppfordret Forbrukerrådet Kreutzer til å holde fokus på syv konkrete forhold.

Dette er NIBOR

Ett av dem var åpenhet om fastsettelsen av utlånsrenten mellom banker – kjent som NIBOR. Det er finansnæringens egen interesseorganisasjon som administrerer fastsettelsen av NIBOR, men det er også den som setter reglene.

NIBOR settes ved at seks banker rapporterer til Finans Norge hva de mener de selv vil ta for et lån til spot – til andre banker. Tallet som kommer ut, i form av et simpelt gjennomsnitt av det de seks bankene har rapportert, er viktig for hele samfunnet.

Den store skandalen

NIBOR er avgjørende for hva kundene må betale for sine lån, men har også effekt på hvordan aktører disponerer fellesskapets midler og våre pensjoner. NIBOR er altså ikke et internt anliggende for bransjen.

At det er finansnæringens egen interesseorganisasjon som har administrativt ansvar for rentefastsettelsen, er ikke et særnorsk fenomen, men det faktum er ikke nødvendigvis beroligende. British Bankers’ Association hadde administrativt ansvar for LIBOR-systemet, og det var under deres ledelse at bedraget med LIBOR fikk bre seg – og det over flere år. LIBOR-skandalen omtales gjerne som en av historiens største finansskandaler.

Tilsyn med seg selv

At tilsynet med NIBOR også driftes av finansnæringen selv, er ikke åpenbart greit. Når Finans Norge til Aftenposten 16. januar ikke er interessert i å kommentere påstander om manipulering, men bare avfeier Norges Banks bekymringer, kan det forstås som mangel på en kultur for selvransakelse og åpenhet. Hvis dette er en riktig forståelse, hvordan kan da finansbransjen være sitt eget tilsynsorgan?

Den britiske næringsministeren Vince Cable, forklarte skandaleåret for britisk bankvesen med hjertesukket «There is a deep cultural problem». At kulturen fremheves som roten til LIBOR-skandalen, gjør at vi må kreve en annen holdning til åpenhet fra vår finansbransje.

Gufs fra fortiden

At den indre kretsen som skal føre tilsyn med NIBOR-systemet er pålagt å tie om «forhold som vedrører enkeltbanker», er et gufs fra fortiden og slettes ikke holdbart. Slike kaderpartiske prinsipper er til hinder for tillit. Det hindrer bransjen i å praktisere samfunnsansvar. Og det er en trussel mot samfunnets verdier.

Utenforstående, det være seg Finanstilsynet eller Norges Bank, vil ha store vansker med å identifisere feilaktig fastsatt NIBOR

Den indre kretsen som skal føre tilsyn med NIBOR-systemet skulle derfor hatt meldeplikt, når de mistenker noe som klanderverdig. For det var varslerne på innsiden av systemet som sørget for at LIBOR-saken ble rullet opp i sin store bredde.