Forside > Siste Nytt > Nødvendig med flere brukervennlige betalingsmåter
Et kontantfritt Norge er ikke et mål i seg selv for Forbrukerrådet, men samfunnet trenger flere mulige betalingsmåter.

Det vesentlige er at det gis enkle, brukervennlige betalingsløsninger som gir anledning for alle til å foreta betaling.

Derfor ønsker vi at myndighetene tar den prinsipielle diskusjonen om hva som skal være tvungne betalingsmidler.

Stort sett kontantløst på tog og buss

Det har for eksempel lenge vært en diskusjon om du skal ha rett til å betale kontant for kollektivreiser om bord på reisemiddelet. Her har vi sett en utvikling som går mer og mer i retning av kontantløs betaling. NSB har for lengst gjort det mindre attraktivt å kjøpe billetter om bord på toget ved å innføre et høyt tilleggsgebyr for de som kjøper billetten på toget. Ulovlig eller urimelig? Forbrukerrådet har ment at dette er akseptabelt, så lenge man legger til rette for enkel og brukervennlig kjøp av billetter før du går om bord.

Vi ser nå den samme diskusjonen på bussene der bransjen ønsker å fjerne kontantbetaling om bord. Forbrukerrådet mener at det er i orden å fjerne kontantbetaling om bord, så lenge det legges til rette for at du på en brukervennlig måte kan kjøpe billetter før du går om bord. I større byer kan du på mange ulike steder kjøpe billetter kontant før bussen kommer. På mindre steder kan dette være annerledes. Det kan være langt til kiosken eller matbutikken som selger bussbilletter. Da må det kanskje i større grad legges til rette for å betale kontant om bord på bussen.

Mobil og lommebok. Foto

Sted er vesentlig

Forbrukerrådet mener diskusjonen om tvungne betalingsmidler dreier seg like mye om hvor man skal være forpliktet til å tilby kontant betaling, som hva som skal være tvungne betalingsmidler.

Saken i Nettavisen i går er hentet fra vårt høringssvar til et nytt parkeringsregelverk. Forbrukerrådet skriver i vår høringsuttalelse: «Etter vårt syn er tiden moden for at Stortinget revurderer hva som skal anses som tvungne betalingsmidler, og vi vil oppfordre regjeringen til å ta spørsmålet opp til vurdering på mer prinsipielt grunnlag med de rette instanser.»

Enklere når vi parkerer

I et nytt og enklere parkeringsregelverk vil Forbrukerrådet at parkeringsselskaper skal pålegges å tilby mobile betalingsløsninger som gjør etterskuddsbetaling mulig. Da betaler du for den faktiske parkeringstiden, og trenger ikke å bekymre deg for at parkeringstiden går ut når du for eksempel venter hos lege eller tannlegen. Regjeringen foreslår å løse betalingsutfordringene med en kombinasjon av kontantbetaling og mobile løsninger. Vi vil presisere at Forbrukerrådet slutter seg til dette forslaget.

Samtidig peker vi på at vi ser en utvikling på flere samfunnsområder der kontantbetaling er under press ,og der bransjen ønsker å legge til rette for andre betalingsmåter. Vi mener at myndighetene bør være våkne for denne utviklingen og ta den prinsipielle diskusjonen om hva som skal være tvungne betalingsmidler. Vi har ikke konkludert i denne saken. For oss er det først og fremst et spørsmål om å sikre at forbrukerne får de beste og mest brukervennlige betalingsløsningene.
Forbrukerrådets høringsuttalelse til nytt felles parkeringsregelverk