Forside > Siste Nytt > Nordeas gebyrmaskiner

Nordeas gebyrmaskiner

23. juni, 2014
Nordea fortsetter salget av strukturerte produkter, lenge etter at alle andre har sluttet.

Negativ verdi

Professor Petter Bjerksund ved Handelshøyskolen i Bergen har tatt for seg Nordea Aksjebuffer Europa som Nordea fremmer i disse dager. Mens Nordea påstår at verdien på verdipapirene, derivatene, er 4,15 kroner pr. 100 kroner investert (ekskl. tegningskostnader), finner Bjerksund at de har en negativ verdi for kunden, og at produktet inneholder et skjult gebyr på ytterligere fem prosent.

Når Bjerksund utfordrer Nordea med sine beregninger, får han ikke svar på viktige spørsmål ved produktet. Kan det skyldes at banken ikke er kjent med disse egenskapene? Er årsaken at produktet er så vanskelig, at selv ansatte i banken ikke forstår det? Vi har sett eksempler på liknende tidligere.

For komplisert

Bankens manglende evne eller vilje til å forklare sitt eget produkt er problematisk. Og som det ble poengtert i Røeggen-saken:– Hvordan skal en vanlig kunde kunne treffe et veloverveid valg når det viser seg så vanskelig for selger å forklare hva han selger? Det er naturlig å konkludere med at dette er for komplisert til å kunne selges på det vanlige markedet.

Hvis Nordea på død og liv skal selge strukturerte produkter, bør de selge obligasjonene og andre verdipapirer, som  derivater, hver for seg. Da blir det hele gjennomsiktig – og forbrukerne ser lett hva det koster.

Hold deg unna

Dette har vi i Forbrukerrådet tatt opp med fagpersonene i Nordea: Og avslørende nok svarer de at hvis elementene selges hver for seg, så vil ikke forbrukerne ha dem. Det er med andre ord først når disse pakkes sammen, at pris og nytte blir så lite gjennomsiktig at det går an å lure det på kundene.

Vi anbefaler vanlige forbrukere å holde seg langt unna denne typen investeringer. Bl. a fordi de proffe, som nå professor Petter Bjerksund, gjennomskuer det som blir budt fram – og kaller det gebyrmaskiner.