Forside > Siste Nytt > Norske barn er ikke immune mot gift

Norske barn er ikke immune mot gift

19. november, 2014
Aldri før har norske barn blitt eksponert for flere skadelige kjemikalier fra hverdagsprodukter enn i dag.

Barn i Norge er ikke mer immune mot giftstoffer enn barn i våre naboland. Det kan nesten virke som norske politikere tror det.

Forrige uke signerte danske og svenske kjemikaliemyndigheter en forpliktende avtale for å styrke tilsynet med skadelige kjemikalier i produkter og for å sikre at kjemikalieregelverket blir strengere. Norge er dessverre ikke med på avtalen.

To jenter maler. Foto.

Foto: Colourbox.com

Kjemikalievaktbikkje

I oktober kom også nyheten om at danske forbrukere får en helt egen kjemikalievaktbikkje, som skal bruke nesten 20 millioner kroner på å sjekke hverdagsprodukter for giftstoffer og informere danskene om hva varene som selges i butikkene faktisk inneholder. Norge har dessverre ikke en tilsvarende ordning.

Giftcocktailen av hormonforstyrrende stoffer og andre skadelige kjemikalier fra leker, elektronikk, klær og utstyr er bekymringsfull, og barna er de mest sårbare. Framstående forskere har lenge ropt varsko om økningen i ulike kreftformer og det at stadig flere sliter med å få barn, omfanget av diabetes 2 øker og ADHD og lignende lidelser blir vanligere. Forskerne tror dette kan skyldes eksponering for hormonforstyrrende stoffer fra hverdagsprodukter.

En giftfriere forbrukerhverdag

Forbrukerrådet har lenge påpekt behovet for bedre forbrukerbeskyttelse på dette området og ønsker å få på plass en norsk handlingsplan for en giftfriere forbrukerhverdag etter mønster fra Danmark og Sverige, som har hatt slike planer i en årrekke. Handlingsplanen skal bidra til bedre forbrukerinformasjon, styrket tilsyn med hverdagskjemikalier og strengere regelverk.

Når Stortinget snart skal behandle forslaget om en handlingsplan for en giftfriere forbrukerhverdag etter mønster fra Sverige og Danmark, håper vi derfor at hensynet til barna går foran taktikkeri og partipolitiske skillelinjer. Stortingets behandling må resultere i økt innsats fra norske myndigheters side

Selv om mangelen på norske prioriteringer kan gi inntrykk av det motsatte, er våre barn faktisk like sårbare for skadelige kjemikalier som danske og svenske barn. Da må politikerne våre også sørge for at de får den samme gode beskyttelsen som deres jevnaldrende får – rett på andre siden av landegrensene.