Forside > Siste Nytt > NVE – Betaling først når strømmen er levert

NVE – Betaling først når strømmen er levert

21. oktober, 2013
Det kan snart bli slutt på at strømkunder taper penger når leverandøren går konkurs. Forskuddsbetaling av strøm kan bli forbudt: NVE foreslår nå betaling på etterskudd for alle forbrukere.

Strømkunder bør unngå forskuddsbetaling. Hvis leverandøren går konkurs, taper du pengene.

– Jeg pleier også å si at kundene risikerer å måtte betale for strømmen to ganger, først til den som ikke leverer varene, og deretter til et firma som leverer, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

Forslaget fra NVE gjør det tryggere å være strømkunde. Og det stilles også større krav til informasjon fra leverandørene, slik at forbrukerne kan gjøre gode valg.

Har advart i ti år

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt på høring forslag til endring i en forskrift om måling og avregning – og foreslår et forbud mot forskuddsbetaling.

Forbrukerrådet har i ti år advart mot risikoen ved å betale strømmen på forskudd. Store forskudd er et usikret lån fra deg som kunde til selskapet. Skal du yte slike lån, bør du kjenne selskapet godt.

Og det har vært flere konkurser i bransjen siden «krise-vinteren» 2004. Små leverandører har poppet opp, krevd betaling på forskudd, for deretter å forsvinne fra markedet. Det har ikke vært noe å hente for kundene – som dermed har tapt det de har betalt på forskudd for strømmen.

Eller selskaper har mistet konsesjonen, fordi de ikke har evnet å stille den lovpålagte garantisummen. Et eksempel her er Vitel AS, som ble fratatt retten til å levere strøm vinteren 2010.

Rasende kunder, som hadde betalt på forskudd, forsøker fremdeles å få tilbake midler fra selskapet, som har fortsatt å eksistere, men i en annen bransje.

Lettere å sammenlikne

NVE begrunner det nye forslaget slik: «Ved etterskuddsvis fakturering vil ikke kraftleverandørene kunne kreve forskudd med urimelig høye pris- og forbruksanslag til ugunst for sluttbrukerne. Sluttbrukeren vil heller ikke bli påført et økonomisk tap om kraftleverandøren skulle gå konkurs, slik tilfellet er ved forskuddsfakturering».

«Produktene strømleverandørene har vil også bli lettere å sammenlikne. Det skal jo ikke lenger skilles mellom metoder for fakturering».

– Sluttbrukerne vil være bedre rustet til å foreta gode valg, mener NVE.

Forslaget er på høring til 10. januar 2014. Det tas sikte på at endringene trer i kraft 1. januar 2015. Også nettleieavtaler og kraftleveringsavtaler som er inngått før 1. januar 2015 blir omfattet av de nye reglene.