Forside > Siste Nytt > Ny fagdirektør for digitale tjenester på plass

Ny fagdirektør for digitale tjenester på plass

24. april, 2013
Finn Myrstad er ansatt som ny fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet. Myrstad kommer fra jobben som spesialrådgiver for Statnett i Brussel.

Før dette arbeidet Finn Myrstad som EU-rådgiver og assisterende daglig leder for rådgivingsselskapet Brusselkontoret.

– Jeg er glad for å kunne bidra i arbeidet med å styrke forbrukernes rettigheter innen det digitale feltet fremover, både i Norge og EU, sier Finn Myrstad.

– En sak vi vil følge til målstreken, er arbeidet med EUs personvernforordning, som trolig blir vedtatt før sommeren. Vi følger også med spenning arbeidet med den norske og europeiske digitale agendaen og håper på et lovforslag som vil sikre nettnøytraliteten.

Forbrukerrådets faggruppe for digitale tjenester vil i 2013 blant annet arbeide for

  • rettigheter ved bruk av digitale tjenester
  • åpen og nøytral infrastruktur
  • gode, lovlige løsninger
  • personvern
  • sikre skytjenester