Forside > Siste Nytt > Ny lov gjør det mulig for næringsdrivende å klage til Forbrukerrådet

Ny lov gjør det mulig for næringsdrivende å klage til Forbrukerrådet

1. juli, 2016
Fra og med i dag kan også næringsdrivende få meklet en forbrukersak hos Forbrukerrådet nå som ny lov for klageorganer for forbrukersaker begynner å gjelde. Tidligere har bare forbrukere kunnet gå til Forbrukerrådet.

Skredder.Foto

– Vi synes det er positivt at også næringsdrivende vil ta saken til oss. Vår mekling er nøytral, og den er gratis. Videre har vi en helt spesiell kompetanse om forbrukerlovene, slik at både forbrukeren og den næringsdrivende kan være sikker på at de blir rettferdig behandlet, sier direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes.

– Men dette er bare en del av endringene. Den nye loven vil også styrke de mange klageordningene Forbrukerrådet har vært med på å etablere, slik at de nå vil bli offentlig godkjent. Det betyr blant annet at nemnda, eller klageordningen, kun har 90 dager å behandle en klage på, legger Flønes til.

En samlet klageordning for forbrukersaker

Den nye loven erstatter tidligere lovgivninger og bransjeavtaler Forbrukerrådet har hatt med enkelte næringer for å løse forbrukersaker uten å måtte gå til retten

– Lov om klageordninger for forbrukersaker er en lovregulering og en stadfesting av lavterskeltilbudet for løsning av forbrukersaker som Forbrukerrådet har vært med på å bygge opp. Det er vi veldig stolte av, sier Flønes.

– Å sikre forbrukerens rettigheter handler ikke bare om alle de små enkeltsummer som forbrukeren taper, men også om at vi vil ha et næringsliv som er profesjonelt og bærekraftig, sier Ingeborg Flønes.

Heldekkende tilbud

Fra 1. juli i fjor har Forbrukerrådet kunnet mekle i alle typer forbrukersaker, mens man tidligere bare kunne mekle i saker som gjaldt varer og håndverkertjenester på ting som bil og bolig.

– Nå kan vi for eksempel hjelpe alle som ikke er fornøyd med TV-sendingene eller hårsveisen. Hittil har vi meklet i litt over 400 av den nye typen saker. Blant annet har vi hjulpet folk som har klaget på tatoveringer, gavekort og tryllekunstnere, avslutter Ingeborg Flønes.

Les mer om den nye loven på regjeringen.no