Forbrukerrådet applauderer den nye regjeringsplattformen, som viderefører de fleste gode forbrukerpolitiske tiltakene fra Jeløya-erklæringen. Men den har også viktige mangler.

– Innen viktige tema for forbrukerne som bolig, helse- og omsorg, digitale tjenester og bank, legger den nye regjeringen lista høyt med en offensiv og forbrukervennlig politikk. Regjeringen har lyttet til Forbrukerrådet og forplikter seg til ambisiøse mål, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Inger Lise Blyverket

Foto: John Trygve Tollefsen

Dette skjer gjennom blant annet styrking av forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar ved bolighandel, enklere brukervilkår for digitale tjenester, en øvre grense for effektiv rente på usikrede forbrukslån og ved å legge til rette for gode, mobile helseløsninger.

Forventninger til arbeidet med klima og bærekraft

– Vårt forbruk av varer og tjenester er en vesentlig bidragsyter til de miljø- og klimautfordringer verden står overfor. For å lykkes må derfor miljøvennlige valg gjøres enkelt og lett tilgjengelig for forbruker. Ikke minst gjelder det innenfor sirkulærøkonomi, der partiene er enige om at «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi», sier Blyverket.

Samtidig er Forbrukerrådet skuffet over regjeringens passive holdning til å beskytte barn og unge mot markedsføring av usunn mat og drikke på digitale plattformer. Medievanene har endret seg, og barn og unge bruker i dag mye tid på sosiale medier, og nettopp sosiale medier er blitt viktige plattformer for markedsføring også av usunn mat og drikke.

– Forbrukerrådet vil be Regjeringen om å gjennomføre en kartlegging av omfanget av markedsføring av usunn mat og drikke på sosiale medier for å vurdere om barn og unge får den beskyttelse de bør ha mot den type markedsføring, sier Blyverket.

Inger Lise Blyverket.foto
Inger Lise Blyverket
Forbrukerdirektør
(+47) 971 48 690
inger.lise.blyverket@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker