Forside > Siste Nytt > Sunnere matmarked med dagligvareportal
En dagligvareportal vil gi økt konkurranse, sunnere handlevaner og bedre utvalg, mener Forbrukerrådet, som har utredet en slik sammenlikningstjeneste.

– Hvis forbrukerne får bedre tilgang til opplysninger om slikt som pris og innhold, vil dette føre til positive endringer i handlevaner og kosthold, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Utredningen fra Forbrukerrådet er en oppfølging av Matkjedeutvalgets anbefaling om å utvikle verktøy for at forbrukerne enklere kan sammenlikne vareutvalg, kvalitet og pris.

– Vi opplever at offentlige myndigheter og flere bransjeaktører er positive til en dagligvareportal. Vi ber nå Regjeringen ta de nødvendige grepene for å få på plass en slik løsning, sier Randi Flesland.

Flere fordeler

Forbrukerrådet peker i utredningen på flere positive konsekvenser av en slik sammenlikningstjeneste:

1.    Økt konkurranse

Ved enkelt å kunne sammenlikne prisene hos de ulike kjedene, kan forbrukerne handle der de får mest for pengene.

2.   Bedre helse

Det blir enklere å handle sunt. Forbrukerne får lett tilgang til informasjon om matvarenes innhold, slik som energi, sukker, salt, karbohydrater, proteiner og ulike typer fett.

3.    Bedre utvalg

Økt synlighet for matvarer som produseres og selges av små aktører. Dette vil gi bedre markedsadgang, og dermed økt utvalg for forbrukeren.

4.   Bra for miljøet

Lett tilgjengelig informasjon gjør det enklere å finne og velge varer som tar hensyn til miljø, dyrevelferd og etisk handel.

Vilje og handlekraft

– Skal vi få på plass en dagligvareportal, trengs politisk vilje og handlekraft. Dagligvarekjedene må pålegges å rapportere priser og produktinformasjon, og det må settes av midler til utvikling og drift, sier Randi Flesland.

Forbrukerrådet har tidligere utviklet tjenester som finansportalen.no og hvakostertannlegen.no, og tar gjerne på seg oppdraget med å få på plass en dagligvareportal i samarbeid med bransjen.

– Markedsportaler er viktige verktøy for å bedre konkurransen og øke forbrukernes valgfrihet. Vi håper nå Regjeringen sender oss bestillingen på en løsning også for dagligvaremarkedet, sier Randi Flesland.

Forbrukerrådet anslår et utviklingsløp på to-tre år før en portal kan står klar til lansering.

Utredning -Matmakt til forbrukerne
Samfunnsøkonomisk analyse
Dagligvareundersøkelse

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad
Øyvind H. Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel