Forside > Siste Nytt > Nye parkeringsregler vil rydde opp i cowboyvirksomhet

Nye parkeringsregler vil rydde opp i cowboyvirksomhet

12. november, 2014
Det er synd at deler av bransjen prøver å få parkeringsreglene til å bli mindre forbrukervennlige, og i stedet mer bransjevennlige.

Forbrukerombudet, NAF og Forbrukerrådet er enige om at regjeringens forslag til nye parkeringsregler vil forenkle både bilisters og parkeringsselskapers hverdag og hindre unødige konflikter.

Les felles innlegg i Dagens Næringsliv 12. november, signert Forbrukerombud Gry Nergård, administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF og Randi Flesland, direktør for Forbrukerrådet.

I nesten et tiår har bransjeforeningen Norpark arbeidet godt sammen med NAF, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet for å få på plass nye regler. Derfor er det synd at de nå er kritiske til flere viktige punkter i det nye regelverket.

Skift fokus

Vår oppfordring til Norpark og resten av bransjen: Bidra til å gjøre reglene mindre forvirrende. Tenk på hva som er best for forbrukerne – og for deres egne parkeringsbetjenter som skal håndheve reglene.

Et langvarig og grundig arbeid ligger til grunn for det nye regelforslaget. Det er godt og helhetlig. Det gir regjeringen en gyllen mulighet til å rydde opp i en bransje der useriøse aktører altfor lenge har fått overskygge de mange seriøse selskapene.

Mann betaler på parkeringsautomat. Foto.

Foto: Colourbox.com

De nye parkeringsreglene må sikre:

  • Like regler for skilting av parkeringsplasser

De nye reglene skal være like for offentlig og privat parkering. Dette er et av hovedmålene bak lovforslaget. Da må også skiltene være like i utforming og innhold. Dårlig og mangelfull skilting er i dag hovedårsaken til de mange klagene til parkeringsklagenemnda. Lik skilting vil derfor bidra sterkt til å redusere klagene. Forbrukerrådet mener at det er avgjørende at det vedtas lik skilting av parkeringsplassene. Det er foreslått ett unntak: Parkering for bevegelses­hemmede skal være gratis på offentlig parkering. Denne forskjellen kan skiltes særskilt eller med et tillegg på felles parkeringsskilt. Unntaket gir ingen grunn til å endre kravet til lik skilting for all parkering.

  • Etterskuddsbetaling av parkeringsavgift

Forbrukerrådet støtter forslaget om at selskapene må tilby betalingsløsninger som gjør det mulig å etterskuddsbetale for parkering. Etterskuddsbetaling betyr at den som parkerer betaler for den tiden de faktisk benytter plassen. Slik unngår man at forbrukeren betaler for ekstra tid for å unngå å bli ilagt kontrollavgift. Slik unngår man også at noen får ilagt en urimelig kontrollavgift fordi de var forhindret fra å fornye parkeringstillatelsen. Blir du sittende ekstra lenge hos legen, så må det være enkelt å utvide parkerings­tiden. Det kan løses ved at selskapene blir pålagt å tilby mobile betalingsløsninger eller andre systemer for etterskuddsbetaling.

  • Like satser for kontrollavgift som gjenspeiler hvor alvorlig overtredelsen er

Forbrukerrådet støtter forslaget om like satser for kontroll­avgift med tre nivåer på 300, 600 og 900 kroner avhengig av hvor alvorlig overtredelsen er.

Differensierte satser vil oppleves som mer rettferdig og vil skape bedre forståelse for at det ilegges kontrollavgift. Den laveste satsen på kr 300,- skal brukes der du har glemt å trekke parkeringsbillett på gratisparkering. Dette er tilfeller hvor mange opplever det urimelig å bli bøtelagt i dag. En lavere sats vil gi større aksept for ileggelsen av kontrollavgift. Det vil derfor også være et viktig konflikt­dempende tiltak.

  • Parkeringsklagenemnda må innlemmes i Transportklagenemnda

På et viktig område er Forbrukerrådet enige med Norpark. Den nye parkeringsklagenemnda må innlemmes i Transportklagenemnda. Dette gir en stor og robust nemnd på alle transportområder, med muligheter for betydelige besparelser ressursmessig og synergieffekter på alle områder med felles sekretariat, lokaler, nettsider og systemer for saks­behandling og publisering av vedtak. For forbrukeren betyr det en adresse for alle klager innen transport.