Forside > Siste Nytt > OBS! Obama følger deg på Facebook

OBS! Obama følger deg på Facebook

13. juni, 2013
Overvåkingsskandalen i USA viser at nordmenns private e-poster, meldinger, bilder og samtaler på tjenester som Gmail, Skype og Facebook overvåkes.

Dette er selvsagt uakseptabelt i en demokratisk rettsstat. Det svekker også den grunnleggende tilliten som forbrukere må ha for å benytte seg av slike tjenester.

Når nesten alt av offentlig og privat kommunikasjon og tjenester er digitalisert, er det en forutsetning at vi som forbrukere kan være trygge på at dataen ikke vil bli misbrukt. Samtidig må ikke resultatet av skandalen bli at vi går tilbake til steinalderen for å sikre oss retten til privatliv og personvern.

Norske myndigheter må snarest finne ut av omfanget av overvåkingen og konsekvensene dette har for norske borgere og forbrukere. Vi vil også be de ansvarlige i selskapene komme på banen og opplyse om overvåkingen av deres tjenester.

Forbrukerrådet har mottatt flere henvendelser fra bekymrede forbrukere som er usikre på hva som har skjedd med bildene, e-postene og samtalene deres. Det er vanskelig å komme med råd, siden vi ikke kjenner omfanget av overvåkingen. For de fleste er dette også tjenester som er en integrert del av det digitale livet, og vanskelige å erstatte.

Vi vil fremover arbeide sammen med den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC for å styrke den europeiske personvernforordningen, som diskuteres i disse dager og skal vedtas snart. Vi vil også samarbeide med de amerikanske forbrukerorganisasjonene om en felles fremgangsmåte.

Det virker som EU tar saken på alvor, og ikke finner seg i denne type overvåking. EU-kommissær Viviane Redings twittret  da også for et par dager siden: «This case shows why a clear legal framework for the protection of personal data is not a luxury but a necessity». Vi kunne ikke vært mer enige.