Økonomi

Ønsker forbud mot finansielle veddemålsprodukter

7. mai, 2018

Forbrukerrådet støtter forslaget om å forby utspekulerte veddemålsprodukter rettet mot vanlige forbrukere.

Forbrukerrådet stiller seg bak Finanstilsynets forslag om å forby salg av såkalte binære opsjoner rettet mot forbrukere. Forbrukerrådet støtter også innføring av strenge restriksjoner knyttet til salg av finansielle differansekontrakter (CFD-er).

– Svært få ikke-profesjonelle investorer som kjøper disse produktene, kan regne med å gå i pluss, og i de fleste tilfellene vil kundene tape til dels betydelige beløp. Vi stiller oss helhjertet bak forslaget om å forby eller begrense salget av disse produktene, sier fagdirektør Jorge Jensen.

Kvinne ser på aksjegrafer.foto

– Flere av tilbyderne av disse produktene villeder også kundene gjennom spekulativ markedsføring, hvor risiko og forventet avkastning underkommuniseres.

Beregninger som er gjort av Finanstilsynet for om lag 1000 kunder i forbindelse med handel med CFD-er over en periode på opptil to år, viste at 82 prosent hadde tapt penger. Tapene var i gjennomsnitt ca. 260 000 kroner, tilsvarende i snitt ca. 55 prosent av kundenes egenkapital.

Useriøse aktører

Finanstilsynet har tidligere utført tilsyn hos seks foretak som tilbyr CFD-handel. I forbindelse med tilsynene ble det avdekket flere alvorlige brudd på god forretningsskikk, og fire av foretakene har fått tilbakekalt, eller har levert tilbake, sine tillatelser til å tilby investeringstjenester.

– Vi har sett slike selskaper lure forbrukere på det groveste. Dette gjelder ikke minst i saken med Nordic Securities, hvor kundene satt tilnærmet tomhendte igjen etter å ha investert sparepengene sine, sier Jorge Jensen.

Erfaringer fra andre land tyder også på at spesielt markedet for binære opsjoner preges av en rekke useriøse aktører hvor forretningsmodellen synes å være å svindle forbrukere for mest mulig penger, og særlig gjennom trekk fra kundenes kredittkort.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel