Forside > Siste Nytt > Over halvparten har hatt dårlige taxi-opplevelser

Over halvparten har hatt dårlige taxi-opplevelser

24. mars, 2015
Over halvparten av norske taxikunder har hatt negative opplevelser med taxisjåføren, og én av fire kvinner sier de har vært redde. Det viser en spørreundersøkelse fra Forbrukerrådet.

– Som forbruker i taximarkedet, er du sårbar. Personen som kjører bilen, gir dessverre ikke alltid kunden et godt taxitilbud, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

I spørreundersøkelsen svarer over halvparten av de spurte taxikundene at de har hatt én eller flere negative opplevelser med en taxisjåfør. I Oslo har så mange som sju av ti opplevd problemer med sjåføren. To av ti svarer at de én eller flere ganger har følt seg utrygge når de tar taxi. – Det vanligste er at sjåføren har problemer med å finne veien. Forbrukere opplever også språkproblemer eller å være uenige med sjåføren om pris. Noen opplever likevel langt mer alvorlige forhold, og det er grunn til uro når folk føler seg utrygge, sier hun.

Taxiskilt. Foto.

Foto: Colourbox.com

Undersøkelsen viser at i Oslo er én av ti taxikunder blitt utsatt for trakassering, utskjelling, fysiske tilnærminger eller trusler. På landsbasis har fem prosent opplevd slike hendelser. I Oslo oppgir dessuten to prosent at de har opplevd vold eller overfall.

– Det gjelder svært få personer, men disse personene har opplevd hendelser av en svært alvorlig karakter. Det er rystende at slikt i det hele tatt kan skje i en taxi, sier Flesland.

Etterlyser total endring

Forbrukerdirektøren mener taximarkedet er overmodent for en fullstendig endring.

– Noe er grunnleggende galt når sentralene ikke kan gjøre noe med at verken taxieiere eller deres sjåfører bryter reglene. I dag går løyver til enkeltpersoner som får tillatelse til å kjøre taxi nærmest på livstid. Siden sentralene eies av løyvehaverne, styres bransjen av det. Bryter de eller sjåførene reglene, kan sentralene gjøre lite eller ingenting med det, sier hun.

Forbrukerrådet mener at bare større, strukturelle endringer kan løse utfordringene i dagens taximarked, og etterlyser politiske grep.

– Markedet må organiseres på nytt, og målet må være at forbrukerne får et trygt tilbud som også er riktig priset. Forbrukerrådet mener den beste løsningen er å gi tillatelse til å kjøre taxi til selskaper av en viss størrelse, ikke til enkeltpersoner som i dag.

Hun mener det vil gjøre at kunder får en ansvarlig motpart og reelle klagemuligheter, men det vil også sikre sjåfører ryddige og profesjonelle ansettelsesforhold.

– Selskaper får mulighet til å styre effektivt og rasjonelt. Vi ønsker ikke dagens sentraler bort. Med løsningen Forbrukerrådet skisserer, vil de i stedet få mer reell makt som ansvarlige selskaper, sier Flesland.
Undersøkelse om taxi-opplevelser
Forbrukerrådets taxiutredning

Undersøkelse om taxi-opplevelser