Forside > Siste Nytt > Papirmølle mot byggefeil?

Papirmølle mot byggefeil?

4. desember, 2012
En fordyrende papirmølle uten mål og mening – eller en enkel kontroll som sikrer forbrukerne mot byggefeil? Fra nyttår krever myndighetene uavhengig kontroll av mye av arbeidet som utføres på bygg.

For vanlige hus og leiligheter innebærer det nye regelverket blant annet at en uavhengig kontrollør, i tillegg til byggefirmaets egen kvalitetssikring, skal sjekke om badet er riktig bygget, og om den nye boligen er tett med hensyn til fukt og ventilasjon. Det er «tiltakshaver» – altså den person eller det firmaet som har bestilt byggearbeidene, som har plikt til å engasjere et uavhengig firma for kontrollen.

Alvorlige byggefeil

Aktører i byggebransjen mener kontrollene vil koste boligkjøperne en halv milliard hvert år, og at tiltakene er dårlig dokumentert. Regjeringen sier at dette dreier seg om å beskytte forbrukerne mot alvorlige byggefeil.

Hovedproblemet er allikevel en bransje med svært varierende kvalitet, noe som medfører omfattende byggefeil.

Ulemper for de fleste

Myndighetenes løsning på problemet har vært søknadsplikt, krav om ansvarlige foretak og godkjenningsordninger, og nå altså uavhengig kontroll. Og forslagene har potensial til å redusere tallet på byggefeil. Samtidig medfører de også en del ulemper for forbrukere, håndverkere og myndigheter.

Ulempene har bestått i økte kostnader for forbrukerne.

De beste byggefirmaene mener at kontrollen er unødvendig fordi de mener å være dyktige i faget, og til å organisere bedriften sin.

Obligatorisk forsikring

Forbrukerrådet støtter jo målet bak disse kontrollene, men tviler på virkemiddelet: Vi hadde heller ønsket oss en ordning med obligatorisk forsikring for byggefirmaene. Det er en løsning som bør utredes.

Da måtte alle foretak ha tegnet en ansvarsforsikring, som kan dekke eventuelle krav de får mot seg etter loven.

En slik forsikringsløsning vil kunne favorisere de dyktige håndverkerfirmaene og luke ut de dårlige. Gode foretak vil kunne oppnå gode forsikringsvilkår, men foretak med dårlig arbeid og mange krav mot seg vil få dårligere vilkår, eventuelt problemer med å tegne forsikring i det hele tatt.

Godt arbeid premieres

Dette vil gi bedre konkurranse på mer rettferdige forutsetninger for håndverkerbedriftene. Godt utført arbeid over tid vil premieres, og foretak som leverer direkte dårlig arbeid, vil kunne presses ut av markedet.

Slik kan forbrukerne også få mulighet til å velge blant håndverkerbedrifter som faktisk kan levere i henhold til avtaler og regelverk.

Det skal også lønne seg å være seriøs.