Forside > Siste Nytt > Parkeringsbot og klagerot

Parkeringsbot og klagerot

19. desember, 2013
Det er travle førjulstider. Vi skal i selskap og kjøpe de siste gavene før julehøytiden setter inn. Det er trangt på parkeringsplassen og i stresset brytes kanskje parkeringsreglene.

Det enkleste tipset er å parkere bilen godt innenfor rammene av parkeringsplassen, og å ha lappen som viser at du har betalt parkeringen, godt synlig i frontruten på bilen din. Hvis du skulle bli ilagt en bot, og mener den er urettmessig, kan du klage til parkeringsselskapet som driver der du har parkert. Vinner du ikke frem, kan du klage til Parkeringsklagenemnda.

Mange sinker blant parkeringsselskapene

En god del selskaper er medlemmer i Parkeringsklagenemnda. Disse selskapene følger lojalt opp vedtakene som nemnda fatter, og det er veldig bra. Samtidig er det store flertallet av parkeringsselskapene som er registrert i Brønnøysundregistrene, ikke medlemmer i denne klagenemnda. En henvendelse til 200 selskaper med oppfordring om å melde seg inn, resulterte i at kun ett selskap meldte seg inn.

Dette er ikke bra. Det betyr at uenighet mellom forbrukere og parkeringsselskaper som ikke er med i klagenemnda, må løses i rettsapparatet. Det er dessverre lite sannsynlig at noen vil gå rettens vei med et parkeringsgebyr man mener seg urettmessig ilagt. Selv om man er aldri så stresset og oppgitt i førjulstiden.

Slik får useriøse selskaper et relativt fritt spillerom. Forbrukerrådet ønsker at alle som driver parkeringsvirksomhet skal være medlem i en klagenemnd. Rapporten «Ny felles parkeringsregulering?» ble lagt frem allerede i 2006. I en toårsperiode fra 2009 – 2011 ble det så utarbeidet forslag til en ny, felles parkeringsordning. Denne rapporten lanserte ideen om ett felles regelverk på parkeringsområdet, noe som vil gjøre ting enklere for folk å komme seg helskinnet gjennom parkeringsjungelen.

Tvingende nødvendig

Noen ganger er tvang nødvendig. Vi håper på et godt nytt år for norske bilister med parkeringsregler vi skjønner oss på. Vi trenger en klagenemnd der alle parkeringsselskaper deltar. Nå har det gått sju år siden arbeidet med dette ble startet, og vi håper regjeringens varslede vilje til gjennomføringskraft kan bidra til å få denne saken ut av sin feilparkerte plass og ut på veien!