Forside > Siste Nytt > Partiene tok Forbrukerrådets signal

Partiene tok Forbrukerrådets signal

6. september, 2013
I vår krevde Forbrukerrådet at alle partier skulle forplikte seg til å fullføre Intercity-utbyggingen innen 2025.

Dobbeltspor er viktig for pålitelighet og økt kapasitet på jernbanenettet på Østlandet. Det er faktisk en forutsetning for at pendlerne skal unngå enda mer sløsing med tid og penger i køkaos.

For bare et år siden virket det lite sannsynlig å få alle partier med på et forpliktende og langsiktig løft for dette viktige togprosjektet. Nå finnes ord som ”prioritere”, ”tidfesting” og ”raskt” i alle partiprogrammene.

Både programmene og Nasjonal transportplan (NTP) representerer viktige steg i riktig retning. Både for langsiktig planlegging og gjennomføring av store og viktige samferdselsprosjekter generelt, og for Intercity spesielt.

Jernbaneverket har sagt at de kan ferdigstille dobbeltspor på Intercity-triangelet innen ti  år. SV og Miljøpartiet de grønne tar dem på ordet, og har programfestet at de vil ferdigstille Intercity innen 2023. Venstre er også ambisiøse, og vil ferdigstille innen 2025. At partier på både rød-grønn og borgerlig side har forpliktet seg til å jobbe for gjennomføring av Intercity innen 2025 er positivt. Det er en mer ambisiøs politikk enn det som ble vedtatt i NTP.

Enda mer avgjørende for Intercity-utbyggingen er en enighet i NTP om et ”romertallsvedtak”. Det betyr at det skal settes av penger over tid og sikre en langsiktig planlegging og gjennomføring. Dette er et nødvendig oppgjør med en hemsko i norsk samferdselspolitikk: at store prosjekter som skal gjennomføres over mange år har usikker finansiering fra år til år, og at viktig tid går tapt.

Intercity har ikke vært tema i valgkampen, men vi mener saken er for viktig til å overses. Det er fortsatt en lang vei igjen før utfordringene er løst. Vi lover å ta politikerne på ordet, slik at NTP og partiprogrammene blir de to første av mange skritt i retning av dobbeltspor mellom Skien, Lillehammer og Halden, innen 2025.