Forside > Siste Nytt > Publiser ditt boliglån!

Publiser ditt boliglån!

4. mai, 2015
Det er et godt prutemål å få kunnskap om hva andre i eget nabolag oppnår av gode lånebetingelser, også i den banken der du selv er kunde.

Dagens Næringsliv har lansert et verktøy som vil tjene bankkundene i Norge. Gjennom karttjenesten «Rentekartet» blir vi kjent med hva  kunder faktisk betaler for boliglånene sine.

Dette bidrar til større åpenhet i samfunnet om hva kundene betaler for boliglån. Og det er etter vårt syn mer relevant å publisere, enn f.eks. en gjennomsnittsrente per bank, slik svenske banker snart blir pliktig til å gjøre.

Representative eksempler

Forbrukerrådet selv tilbyr rentebarometer gjennom finansportalen.no. Norske banker er pålagt å publisere priser på portalen, og de oppleves grunnleggende positive til å gjøre det.

I tråd med regelverket i prisopplysningsforskriften og skal prisene være «representative eksempler» på hvilke priser kundene får. Med aktivt tilsyn fra Forbrukerombudet, skal vi være sikret å få akkurat det.

Men samtidig vet vi at bankene diskriminerer kunder. Noen kunder kan få bedre priser enn de representative på finansportalen.no, andre kunder kan stå igjen med dårligere betingelser.

Par sitter sammen med laptop. Foto.

Foto: Colourbox.com

Et prutemål

De beste prisene bør utgjøre «prutemålet» for norske forbrukere i forhandlingene med bankene. Finansportalen.no, som er en del av Forbrukerrådet, fant nettopp ut at seks av ti kontakter banker og forsikringsselskap uten å ha peiling på hvor mye de kan forvente å oppnå i slike forhandlinger.

Identifisering av hva man kan oppnå ved å prute med banken sin, bidrar til forbrukermakt. I Sverige har man en tid hatt en tjeneste som likner den Dagens Næringsliv nå lanserer.

Den har ikke bare skaffet Svenska Dagbladet heder og priser for innovasjon. Den har også bidratt til å senke renten for Medelsvensson. Bl.a. mente den tidligere svenske finansministeren Anders Borg at avisens Rentekarta hadde redusert svenskenes boliglånspriser.

Vi kan ikke se bort fra at vi har oppnådd det samme i Norge med finansportalen.no, men med DNs rentekart kan vi oppnå enda mer.

For at det skal skje, oppfordrer vi norske forbrukere til å besøke DNs rentekart og på sannferdig vis oppgi hva dere betaler for et boliglån.

Sammen bidrar disse to kildene til helhetlig informasjon om boliglånsmarkedet. Og jo flere som deltar, desto bedre blir helhetsbildet.

Ditt eget bidrag

Oversikt er blitt særlig viktig ettersom gjeldsoppbyggingen i norske husholdninger fremstår som ikke bærekraftig, og som den fremste risikoen for finansiell ustabilitet i Norge.

Om det ikke er noen borgerplikt å rapportere hva du betaler, så vil det uansett være ditt lille bidrag til skarp konkurranse i boliglånsmarkedet – hvilket vi ikke har, ifølge Konkurransetilsynets ferske utredning av markedet.

Oppfordringen er gitt – publiser ditt eget boliglån!