Siste nytt

Regjeringen varsler en offensiv forbrukerpolitikk

15. januar, 2018

Den nye regjeringsplattformen inneholder en rekke lovnader som vil styrke forbrukernes stilling, både innenfor boligsalg, digitalisering og offentlig sektor.

– Vi er glade for at partiene ser behovet for å styrke forbrukernes interesser på en rekke områder, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

– Det er svært hyggelig å se at vi har fått gehør for flere av forslagene vi har fremmet, både før og under regjeringsforhandlingene.

Foto.Randi Flesland

I plattformen lover regjeringen blant annet å:

  • styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar ved bolighandel
  • gjennomgå regelverket for selvkostberegning av kommunale avgifter
  • være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi
  • fremme forbrukernes rettigheter i digitale tjenester, med spesiell vekt på personvern
  • legge prinsippet om nettnøytralitet til grunn i sin mediepolitikk
  • vurdere innstramninger i adgangen til å yte forbrukslån.

– Vi har i en årrekke arbeidet for å styrke forbrukernes stilling i bolighandelen. Vi håper nå på vind i seilene med å sikre boligkjøperne bedre informasjon om tilstanden på boligen og få lagt om forsikringsordningene.

– Regjeringen vil ha en gjennomgang av beregningene av kommunale avgifter med sikte på et tydeligere regelverk som sikrer lave gebyrer. Det er et løfte mange vil glede seg over.

– Det er bra at regjeringen prioriterer sirkulær økonomi og vektlegger at Norge skal være et foregangsland. En sirkulær økonomi vil ikke bli mulig uten at vi sikres holdbare produkter, og at det blir billigere og enklere å reparere.

– Det er også svært positivt at regjeringen vil vektlegge hvordan forbruker- og personvernet kan styrkes ved økt bruk av digitale løsninger, og hvordan sikkerheten kan ivaretas.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Abonner på vårt nyhetsvarsel