Forside > Siste Nytt > Reiseplanlegger i krabbegir

Reiseplanlegger i krabbegir

29. oktober, 2013
Stortinget vedtok i 2006 at Norge skulle få en nasjonal reiseplanlegger.

Den skulle gi en enklere reisehverdag og få flere til å reise kollektivt. Nå har prosjektet stått på holdeplassen i sju år, og forventningene til en ny reiseplanlegger er større enn noen gang. Den nye samferdselsministeren må få reiseplanleggeren tilbake på skinnene.

I flere år har NRK, Ruter og Statens vegvesen samarbeidet om reiseplanleggeren dit.no. Da NRK forrige uke trakk seg ut av prosjektet, ble mange bekymret for at vi kan få nye forsinkelser.

Billett for hele reisen

Forbrukerrådet mener vi trenger en nasjonal reiseplanlegger som gjør det enklere å reise kollektivt. Vi ønsker en tjeneste der reisende kan skrive inn hvor de skal reise fra og til, og få et godt reiseforslag, samme hvor i landet de skal. Vi ønsker også at man kan kjøpe billett for hele reisen, også på tvers av fylkesgrenser. På den måten slipper man å måtte kjøpe flere billetter i løpet av turen. Dette er bra for de reisende, og bra for kollektivselskapene.

Selv om vi nok ikke får alle våre ønsker innfridd med dit.no, så er en slik side et langt steg i riktig retning. Behovet for en planlegger som fungerer over hele landet, er stort. Forbrukerrådet har de siste årene testet eksisterende elektroniske reiseplanleggere, og resultatet er begredelig. Det er derfor uholdbart at dette prosjektet nok en gang kan bli forsinket.

Uten god informasjon om når bussen går eller hvor den stopper, kan man ikke lage en god reiseplanlegger. En av grunnene til at vi ikke har en velfungerende planlegger i dag, er at mange fylkers kollektivselskaper ikke har levert sine rutedata. Det er uforståelig. Hvis man ønsker at flere skal reise kollektivt, ja da må man gi fra seg rutetabellen sin.

Manglet data

Ifølge dit.no manglet det per 6. september viktige data fra Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Agder-fylkene, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, NOR-WAY Bussekspress, flere flybusser og vanlige bussruter. Fullstendige data foreligger bare fra ni fylker, samt for togtilbudet. Det er merkelig at noen fylker og selskaper klarer å gi fra seg rutedata, mens andre ikke gjør det. Vi krever at alle skal ha levert sine data innen 1. januar 2014. Det er Samferdselsdepartementets plan, og vi forventer at den følges.

Gang på gang har vi blitt lovet en nasjonal reiseplanlegger. Stortinget har vedtatt det år etter år. At NRK trakk seg som medeier og prosjektleder for dit.no, kan ikke forsinke dette arbeidet ytterligere.

En nettside som dette kan revolusjonere reiseplanlegging, og det er et tilbud som forbrukerne burde hatt tilgang til for lengst. Det er vår nye samferdselsminister som har ansvaret for at vi får en nasjonal reiseplanlegger. Den må raskt på plass, så kan både du, jeg og han enkelt og effektivt planlegge reiser over hele landet, med både buss, T-bane, trikk, tog og båt.