Forside > Siste Nytt > Reiseplanleggere på ville veier

Reiseplanleggere på ville veier

11. juli, 2013
Forbrukerrådet har testet reiseplanleggere, og resultatet er dessverre nedslående. Planleggerne hjelper deg ikke frem til målet, men sender deg på ville veier.

– Det er på høy tid at norske forbrukere får en nasjonal reiseplanlegger, og den må bli mye bedre enn dem som finnes i dag, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Stortinget vedtok allerede i 2006 at Norge skulle få en reiseplanlegger for å få flere til å reise kollektivt. Arbeidet med en nasjonal reiseplanlegger er nå godt i gang, men sju år på holdeplassen er for lenge

– Vi forvente at en nasjonal reiseplanlegger som gir korrekt reiseforslag er oppe og går ved nyttår. Dette forutsetter at alle kollektivselskapene leverer alle sine rutedata og at myndighetene legger til rette og stiller krav, sier Randi Flesland.

Trondheim – Bergen

Forbrukerrådets har testet reiseplanleggerne for reiser mellom små steder, store steder, nabofylker og reiser nasjonalt, og avdekket store svakheter.

– Vi har fått noen helt vanvittige reiseforslag på forholdsvis enkle ruter. Å planlegge en kollektivreise i dag fungerer kun i enkelte deler av landet, sier Flesland.

En reise fra Trondheim sentralstasjon til Bergen busstasjon burde være enkel; I testen anbefalte planleggeren å reise med tog til Trondheim lufthavn, Værnes, og derfra med fly til Bergen lufthavn, Flesland. Men istedenfor å fortsette derfra til Bergen sentrum, foreslås det å fly videre til Haugesund, for så å ta buss tilbake til Bergen. Bussen fra Haugesund er fremme i Bergen seks timer etter at flyet landet på Flesland.

– Det skal være enkelt å reise kollektivt, og da må det bli lettere å orientere seg i jungelen av reisealternativer. Selv om mange planleggere gir gode reiseforslag, er det altfor mange underlige og dårlige forslag, sier Randi Flesland.

God informasjon og en billett

Forbrukerrådet peker også på at det må være mulig å kjøpe billett for hele reisen i reiseplanleggeren. I tillegg må de reisende få informasjon om eventuelle avvik, og forslag om alternative reiseruter.

– Det er på tide at kollektivselskapene gir oss den reiseinformasjonen vi trenger for å komme oss rundt, ikke bare til nærmeste fylkesgrense, men på kryss og tvers av hele landet, sier Randi Flesland.

Forbrukerdirektørens dom over dagens reiseplanleggere er hard:

– Det er rett og slett mangel på fornuft. Det tas ikke hensyn til dag og natt, opplagte ruter droppes, og mange planleggere har dårlig informasjon om reiser langt frem i tid.