Forside > Siste Nytt > Rett på refusjon

Rett på refusjon

13. februar, 2014
NSB sine togpassasjerer har gode rettigheter ved forsinkelser og kanselleringer, men hvor lett er det egentlig å få igjen pengene du har krav på?

En forsinkelse ville kanskje ikke vært like sur om du hadde fått refusjon med noen enkle tastetrykk.

Forbrukerrådet har sett nærmere på NSB sine løsninger for refusjon, blant annet gjennom vårt pendlerpanel. Det har vist seg at forbedringspotensialet er stort. Retten til refusjon ved avvik i togtrafikken, er en rettighet som fremstår som en godt bevart hemmelighet hos NSB. Informasjonen til passasjerene virker nemlig å være mangelfull. Den må komme når passasjerene har bruk for den, for eksempel over høyttaleranlegget på toget. Har du noen gang fått en slik beskjed? Neppe. Mangel på informasjon vil alltid være en barriere for å benytte seg av rettigheter. En annen barriere er tungvinte løsninger.

Mann venter på toget.Foto.

Foto: Colourbox.com

På NSB sine nettsider er fremgangsmåten ved krav om refusjon beskrevet slik: «Dersom du ønsker refundert utgifter som følge av forsinkelse må originale billetter og kvitteringer sendes inn per post til NSB Servicesenter, Schweigaards gate 23, 0048 Oslo».  Det er mildt sagt lite brukervennlig. Jo mer tungvint det er å få tilbake pengene man har krav på, jo mindre er sjansen for at man faktisk tar seg bryet. Å måtte sende billetter og kvitteringer per post er rett og slett ikke godt nok i 2014.

Mange andre steder finnes gode elektroniske refusjonsordninger, som for eksempel i Sogn og Fjordane. Der kan man bare fylle inn relevant informasjon og laste opp kvitteringen. Vanskeligere trenger det ikke gjøres. NSB har allerede brukervennlige løsninger for elektronisk kjøp av billett, og i kombinasjon med kundeprofiler på nsb.no, burde det i hvertfall være en smal sak å få på plass en løsning for refusjonsordning for billetter kjøpt på nett.

Vi forventer at NSB vil arbeide for en bedre og mer brukervennlig refusjonsordning for alle billettyper. Ved å legge til rette for enkel klage- og refusjonsadgang får selskapet ikke bare mer fornøyde kunder, men vil også kunne samle opp viktig informasjon om hvordan kundene opplever tilbudet. Det kan NSB bruke i sitt arbeid med å forbedre togtilbudet. Å få plass en elektronisk løsning for refusjon vil altså være en vinn-vinn-situasjon.
Resultater Forbrukermening vedrørende refusjon NSB