Forside > Siste Nytt > Rettigheter når det er risikabelt på feriestedet

Rettigheter når det er risikabelt på feriestedet

29. juni, 2015
De siste dagene har skremmende hendelser på flere reisemål gjort turistene utrygge. Her ser du hvilke rettigheter som gjelder.

– Dette er svært vanskelige situasjoner både for forbrukerne og for reiseselskapene. Men heldigvis har vi lover og regler som gir føringer, forteller forbrukerdirektør Randi Flesland.

Størst valgfrihet som pakketurist

Pakkereiseturistene har en del rettigheter med på kjøpet, og kan faktisk la være å reise til et sted det er farlig å oppholde seg uten å tape på det økonomisk.

– Hvis du har kjøpt en pakkereise til et sted det er vurdert som risikabelt å være, kan du rett og slett avbestille hele turen og få tilbake pengene. Du kan imidlertid ikke regne med å få erstattet andre utgifter enn selve pakkereisen. Selv om myndighetene vurderer situasjonen som trygg, har du uansett mulighet til å avbestille, men du får tilbake mindre av pengene jo nærmere avreise du kommer. Dette er helt ordinære vilkår du alltid har som pakkereiseturist.

Folk på flyplass. Foto.

Foto: Colourbox.com

Utenriksdepartementet vurderer risikoen, og det gjør også lokale myndigheter. I tillegg har selskapene plikt til å vurdere situasjonen løpende.

– Har du satt sammen reisen selv, skal du få tilbake pengene hvis hotellet blir stengt, eller fly eller tog blir fem timer forsinket eller innstilt, opplyser forbrukerdirektøren.

Når du er på stedet

Når det gjelder de som allerede befinner seg et sted det kan medføre en risiko å være på, forteller Flesland at det også finnes reiseforsikringer som kan gi dekning.

– Det finnes forsikringer som dekker evakuering ved slikt som naturkatastrofer, terrorhandlinger og lignende, men det er utenom bransjenormen, så du må sjekke vilkårene i din avtale for å vite hva du har krav på.

– Hvis du er pakkereiseturist og allerede befinner deg på et slikt sted, har reiseselskapet ditt plikt til å ta vare på deg, og se til at du er trygg. Hva slags tiltak det er, må vurderes fra gang til gang. Mener du i ettertid at det ble gjort feil, kan du klage til Transportklagenemnda. Dersom pakkereisearrangøren velger å fremskynde hjemreisen, kan du be om et prisavslag som står i forhold til hvor mye kortere ferien ble, opplyser Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Hva er en pakkereise

Pakkereiser omfatter både tradisjonelle charterturer og arrangementer som inneholder minst to av følgende tre elementer: transport, innkvartering eller «annen turisttjeneste», for eksempel reise med overnatting til sport- eller underholdningsarrangement.

Turen må være med overnatting, eller den må vare mer enn 24 timer. Arrangementet må være tilrettelagt og markedsført/solgt til en samlet pris.

Avtaler om kjøp av pakkereiser reguleres av pakkereiseloven. Alle selgere av pakkereiser i Norge skal være medlem av Reisegarantifondet. Du kan rette klager til Transportklagenemnda. Selskaper som er knyttet til en tilsvarende ordning i et annet EU/EØS-land, er unntatt fra kravet, men ordningen må være godkjent av fondet. Går noe galt, kan du kreve kompensasjon av garantiordningen som selskapet er en del av. Sjekk derfor vilkårene nøye før du bestiller. Forbruker Europa kan hjelpe deg hvis ting ikke går som det skal.

Pakkereiseloven om avbestilling

§ 4-1.Vederlagsfri avbestilling ved force majeure
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt i foregående punktum, inntreffer på reiseruten og dette innebærer en reell risiko for kunden.

Ved avbestilling etter første ledd har kunden krav på å få tilbakebetalt det han har betalt for pakkereisen.

Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente eller måtte kjenne til den begivenheten som påberopes som grunnlag for avbestilling.