Forside > Siste Nytt > Rydd opp i feilparkert regelverk

Rydd opp i feilparkert regelverk

22. april, 2014
De fleste av oss vet hvor frustrerende det er å få den kjipe, gule lappen under vindusviskeren.

Enda verre er det at regelverket som skal holde styr på en bransje i vill vest, lar vente på seg.

Vi har ventet i åtte år på at Samferdselsdepartementet skal få på plass nye, felles parkeringsregler for offentlig og privat parkering. Her er Forbrukerrådets forventninger til et nytt parkeringsregelverk:

Som jeg skriver i debattinnlegget «Feilparkert regelverk» på trykk i Dagens Næringsliv 22. april, forventer Forbrukerrådet at lovverket blir enklere, og at det blir lettere å klage. Der peker vi på at fremtiden er etterskuddsbetaling av parkering. Du bør også kunne betale for den tiden du faktisk benytter plassen. Det gir den mest rettferdige fordelingen av utgiftene ved virksomheten, og da unngår du å måtte betale for ekstra tid for å slippe bot.

Følgende forutsetninger mener Forbrukerrådet må på plass i et felles parkeringsregelverk:

  1. For å sikre forutsigbarhet og brukervennlighet for forbrukeren må et felles regelverk omfatte flest mulige former for parkering, og unntak fra regelverket må gjøres i minst mulig grad.
  2. Regelverket må gi like regler for skilting og sanksjonering av overtredelser.
  3. Betaling av parkeringsavgift må skje ved etterskuddsbetaling for å sikre at forbruker betaler for den faktiske bruken av parkeringsplassen.
  4. Nivået på kontrollavgifter som kan ilegges med hjemmel i parkeringsregelverket må være enhetlig, og avgiftene må gjenspeile alvorligheten av overtredelsen.
  5. Det må stilles like krav til opplæring av de som skal utøve parkeringstjenester.
  6. Det må stilles krav om konsesjon for selskap som skal drive parkeringsvirksomhet.
  7. Det må være effektive verktøy for sanksjonering av parkeringsselskaper som opptrer i strid med regelverket, med mulighet for bøteleggelse og for fratakelse av konsesjon ved gjentatte brudd på regelverket.
  8. Det må etableres et effektivt tilsyn som skal overvåke parkeringsselskapenes etterlevelse av regelverket.
  9. Det må etableres en lovbasert og uavhengig klagenemnd med lik representasjon fra bransjen og forbrukersiden og med en uavhengig formann. Klagenemnden bør innlemmes i Transportklagenemnda. Det forutsettes at saksbehandlingen så langt som mulig skjer i tråd med det som er dagens praksis i den eksisterende Parkeringsklagenemnda.