Forside > Siste Nytt > Selger sand i Sahara?

Selger sand i Sahara?

18. november, 2014
Markedet for barneforsikringer er et uoversiktlig villnis med ulike dekninger.

Noen for ulykker og behandling. Andre for uførhet.

Barneforsikring er derfor ikke bare barnemat for en vanlig forbruker. Undersøkelser viser nå at man velger det fordi foreldrene ønsker sikkerhet og trygghet. Det er kjekt å ha. Og halvparten av barna i Norge er da dekket med en eller annen barneforsikring. Det tilsvarer 580 000 barn.

Men produktene omfatter både ulykker og uførhet. Hvilken dekning skal man som kunde legge vekt på?

Stryker uten uføredekning

I Forbrukerrådet mener vi at man som kunde skal vektlegge uføredekningen når man velger barneforsikring.

Norsk Familieøkonomi, som har detaljtestet barneforsikringer over flere år, gir barneforsikringer uten uførepensjon automatisk strykkarakter. Uførepensjon er månedlige utbetalinger til barnet fra det er 18 år og må ikke forveksles med uførekapital – som er en engangserstatning. Hvor mye man får utbetalt, varierer mellom selskap. Det vil også være variasjoner mellom selskapene på hvordan de dekker medisinsk invaliditet, og hvilke sykdommer de dekker.

Selge sand i Sahara

Barneforsikringene blir ytterligere kompliserte når de i tillegg inneholder behandlingsutgifter og dagpenger ved sykehusopphold. Dekning for behandlingsutgifter har til hensikt å sikre barnet rask behandling, men dette er dekninger som Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU, har gått hardt ut mot. Han peker på at barn blir prioritert i norsk helsevesen og får rask og nødvendig behandling.

Å selge behandlingsforsikringer er som å selge sand i Sahara har han uttalt.

Når dette er virkeligheten i det norske helsevesenet, er det lite poeng i å ha denne dekningen i produktpakken. De bidrar til å gjøre produktene uoversiktlige. Det må være et mål at barneforsikringene – på linje med andre forsikringsprodukt – er så enkle og forståelige for kundene som mulig. Og det ligger til forsikringsselskapene å utvikle enkle, forståelige, men relevante forsikringsprodukter.

Liten jente leker på lekeplassen. Foto.

Foto: Colourbox.com

Må kunne sammenlikne

Av internasjonale undersøkelser kan vi lese at norske forbrukere har tillit til forsikringsselskapene, sammenliknet med andre europeiske land. Det er ikke vanskelig for forbrukeren å bytte forsikringsselskap. Ifølge Finans Norges undersøkelser har 13 prosent av oss byttet forsikringsselskap siden i fjor. Det er nokså likt med byttefrekvensene vi har sett de siste ni årene.

Problemet for norske forbrukere i forsikringsmarkedet, synes heller å ligge i muligheten for enkelt å kunne sammenlikne ulike forsikringsprodukter. Av den grunn har finansportalen.no utviklet portaler hvor forbrukeren kan sammenlikne en lang rekke forsikringsprodukter – barneforsikring inkludert.

For deg som vurderer å tegne barneforsikring eller revurderer en barneforsikring som allerede er tegnet, anbefaler vi to kilder:

finansportalen.no finner du en oversikt over ulike tilbud som gjelder. Tilbudene blir sammenliknet med en forsikringsfaglig bransjenorm. Her kan du også innhente bindende priser fra forsikringsselskapet.

Hos Norsk Familieøkonomi vil du i dag også finne en oppdatert sammenlikning av de ulike barneforsikringene, i tillegg til vurdering av hvilke dekningsområder som er viktige.