Forside > Siste Nytt > Selges dagen etter visning

Selges dagen etter visning

25. mars, 2013
Flere og flere steder i landet blir boliger nå solgt dagen etter visning. Boligkjøperne må få mer tid til å områ seg.

Det siste eksempelet er Bergen, og mitt sannhetsvitne er en pressemelding fra Privatmegleren Vikebø  & Jørgensen, datert 1. mars 2013.

Med få unntak opplevde dette firmaet at : «de fleste boligene ble solgt dagen etter visning». Og Bergen har som kjent ikke nettopp vært blant Norges mest brennhete boligmarkeder.

 – Smitter over på prisene

– Det høye tempoet smitter også over på prisene, konstaterer firmaet tilfreds.

Påstandene fra meglerhold om at boliger ligger ute tilgjengelig for forbrukere for undersøkelse og vurdering  i 29 dager i snitt, fremstår mindre og mindre troverdig.

Det begynner å bli behov for å få fakta på bordet. For mediene er det enkelt å ta temperaturen på det lokale boligmarkedet. Til det trenger man ikke spørre lokale meglere. Man kan selv, på finn.no, sjekke tiden mellom annonsen legges ut og til selgeren har akseptert et bud.

Altfor liten tid

Forbrukerrådets påstand er styrket gjennom meldingen fra Bergen: Det er altfor liten tid for boligkjøpere.

Den rå realiteten er at svært mange boligkjøpere søker etter de boliger de skal på visning til få dager før de planlegger en «visningsrunde» på aktuelle boliger – for eksempel i helga. De venter kanskje til torsdag før de bestemmer hvilke, slik at de er sikre på å få med seg boligene som ble lagt ut tirsdag/onsdag.

Så drar de på visningene – lørdag og søndag – mandag  – på fem til ti adresser. Søndag og mandag kveld sitter de der med flere omfangsrike salgsoppgaver – med til dels teknisk og faglig språk. OG svært ofte med fravær av tydelighet om svakheter ved boligen («de har jo plikt til å undersøke selv!»).

På flere av visningene vil de få høre at budrunden allerede er startet: – Her har det kommet inn bud. En tilfreds megler kan med ganske stor grad av sikkerhet og tilfredshet slå fast at «denne er nok solgt i morgen».

Dersom paret ikke legger inn bud på visning, men skriver seg på listen, kan de være ganske sikre på at megleren starter ringerunden nesten morgen. Og deretter kontaktes de igjen med informasjon om andre budgiveres økninger.

En brutal situasjon

Tiden de BURDE ha hatt til å lese grundig, sjekke, spørre, samrå seg med fagfolk, vurdere kjøpsalternativer – er borte.

Det er en brutal situasjon. Særlig for alle arbeidstakere som ikke styrer dagen sin helt selv, men har forpliktelser fordi de har avtaler med pasienter, elever, brukere, kunder, sjefer og kollegaer. Det er en masse oppgaver forbundet med dette: Innsending av første budet skriftlig og avklaringer på jobben for å kunne ta telefoner til og fra meglere, bank og ektefelle.

Alt dette kommer i direkte og forbrukerfarlig konflikt med overveielse og undersøkelse.

Det er hevet over enhver tvil at dagens korte frister også fører til situasjoner der selgere går glipp av budgivere, fordi boligkjøperen ikke rakk å få fri fra avtaler og områ seg.

Starter på visningen

Alle må nå forstå at budrunden ikke starter kl. 1200 første dag etter siste annonserte visning. Det er da budrunden normalt går inn i sluttfasen. Budrunder starter nå oftere på selve visningen! Skal ditt bud bli tatt i betraktning, må det normalt være innlevert i god tid FØR kl. 1200. Og politikere må manne seg opp til å si at dette ikke er holdbart. De bør gi boligkjøpere mer enn én natt til å områ seg.  Hvis ikke, bør de bli spurt hvorfor de foretrekker å ha det slik som i dag.

Ved å endre ett ord i en forskrift – fra «første» til «andre» – kan man gi boligkjøpere en ekstra, og viktig, dag til overveielse.

Enklere kan det nesten ikke bli!