Forside > Siste Nytt > Skremmende SMS-blemme fra Hafslund

Skremmende SMS-blemme fra Hafslund

4. mai, 2015
En forbruker oppdaget ved en tilfeldighet at Hafslunds app siden 2012 har lagret alle hans SMS-meldinger, inkludert de som var slettet, på en egen mappe på telefonen. Også Hafslund ble overrasket.

Dette er ikke bare problematisk med tanke på for eksempel videresalg av telefonen, hvor man tror man har slettet all informasjon, men kan også tyde på at et av Norges største energiselskaper ikke har gode nok sikkerhetsrutiner på en del av sin kjernevirksomhet.

Hafslund har lovet at feilen nå er rettet opp, og at appen ikke lenger samler denne informasjonen. Vi legger til grunn at Hafslund har sørget for sletting av SMS-meldingene som allerede er samlet gjennom appen. Hvis forbrukerne selv må gjøre noe på sin telefon, må de få beskjed og instruks om hvordan man går fram. Videre håper vi Hafslund vurderer å kontakte Datatilsynet for å få kartlagt om noe data kan ha kommet på avveie.

Dagens avsløring bør være et varsko og en lærepenge til Hafslund og utviklere av digitale tjenester om å ta personvern, sikkerhet og kvalitetskontroll på alvor. For strømbransjen, som tradisjonelt har vært rimelig analoge, står nå fremfor en digital revolusjon med innføringen av avanserte måle- og styringssystem (AMS) i alle norske hjem. Flommen av private data som strømselskapene kan få tilgang på, kommer til å eksplodere i løpet av få år. Da må også strømselskapene bli smartere og greie å håndtere våre data på en mer betryggende måte.