Forside > Siste Nytt > Skriftlige budrunder fra nyttår

Skriftlige budrunder fra nyttår

23. desember, 2013
Kravet til skriftlige budrunder for boliger som legges ut for salg etter nyttår, gjør at hvert bud vil være mulig å dokumentere i etterkant.

Kravet burde også legge grunnlaget for elektronisk budgivning.

Forbrukerrådet reagerer når talsmenn for Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) kommuniserer tvil i media rundt om reformen. Tvert i mot ønsker vi skriftlige budrunder velkommen, og vi mener at tiden er den aller best tenkelige for innføring nå ved nyttår. Det er dessuten et godt tidspunkt for å innføre en ny reform i det som virker som en roligere periode i boligmarkedet enn på mange år. Samtidig skjer det rett etter flere gylne år i eiendomsmeglingsbransjen, slik at bransjens ressurser er gode.

To bom og midt i

På to områder har eiendomsmeglerforetakene bommet. Det første var at de kjempet mot å legge egen prisliste for sine tjenester på internett, noe som er viktig for at boligselgere skal kunne sammenlikne priser. Det endte med at regjeringen for ett år siden påla meglerforetakene å gjøre prislisten tilgjengelig på nett. For det andre har de bommet med de muntlige budrundene, uten opptak, uten annen dokumentasjon enn de notater megleren gjør etter telefonsamtalen og fører inn i budloggen. Ved nyttår innføres derfor nye myndighetsvedtak som gjøre det lettere for bransjen å treffe blink.

Brett opp ermene

Vi må regne med litt innkjøringsutfordringer når nye regler trår i kraft. Sånn er det alltid. Eiendomsmeglere har likevel ingen grunn til å syte. Så lenge de bretter opp ermene og gjør en god jobb, tviler vi på at problemene kommer til å bli store. Vi kommer som ellers ikke til å ta noen rolle i å ”hakke på” meglere i enkeltsaker når intensjoner og handlinger viser reell vilje til å gjøre det beste ut av situasjonen.

Eiendomsmeglerforbundet har i flere oppslag i mediene forklart at de heller ville ha lydbåndopptak av samtalene. Det er en kjent sak at eiendomsmeglere har overveid dette i årevis uten at det kom konkrete resultater ut av det. Hadde eiendomsmeglingsforetakene for noen år siden bestemt seg for å innføre opptak når bud blir gitt, så ville de kanskje unngått at myndighetene så seg nødt til å gripe inn overfor bransjen med det nye skriftlighetskravet.

Forbrukerrådet har lite til overs for at eiendomsmeglere syter over å ha fått for liten tid. Det provoserer oss fordi eiendomsmeglerne så sent som i 2009 fikk kuttet tiden i budrunden med flerfoldige timer. Den kampen tapte den gang Forbrukerrådet, og eiendomsmeglerne har i 2011 og 2012 motarbeidet vårt ønske om lengre akseptfrist. Vi har gjentatte ganger i 2013 foreslått at korteste akseptfrist blir utvidet til klokken 12 andre dag etter visning, uten noen støtte fra meglerhold. Når bransjen i slutten av desember begynner å klage over kort tidsfrist, synes vi at den legger en skremmende kortsiktighet til grunn for sine strategiske beslutninger.

Gi oss forbrukervennlige løsninger

Det går ofte kjappere å bruke flere millioner kroner på en bolig enn å kjøpe seg en olabukse, men med sistnevnte får vi kvitteringen umiddelbart. Får du tilslag på en bolig, får du det først bekreftet over en telefon med en oppglødd megler. Det er en stor belastning å mangle skriftlig dokumentasjon for forbrukere som frykter at de ble utsatt for uetisk opptreden i budrunden. Det er en enda større belastning i de tilfellene slike saker går til domstolene, for eksempel der en megler hevder at en budgiver har lagt inn et bindende bud, mens budgiveren nekter for dette. Og fremfor alt er slikt unødvendig, i en tid da de fleste av boligkjøperne har mulighet til å være nett tjuefire timer i døgnet.

Forbrukerrådet har lenge argumentert for elektroniske budrunder. Vi er skuffet over at Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) har ikke bidratt til samarbeid mellom bransjeaktørene, slik bankene samarbeidet om innføring av bankkort og gjorde det lettere for forbrukerne.

Vi frykter at eiendomsmeglerkjeder kan se reformen som en mulighet til å opprettholde egne, elektroniske plattformer, og på den måten vinne markedsandeler og skvise ut konkurrenter. I så måte noterer vi at advokater som driver eiendomsmegling, har vært mer konstruktive enn meglerforetakene. Vi har ikke sett eller vurdert deres plattform for elektronisk budgiving, men de har i det minste en uttalt ambisjon om å samarbeide seg i mellom til kundenes beste, noe vi håper de lykkes med.

Nå håper vi at yrkesgruppen eiendomsmeglere griper muligheten til innovasjon og fremmer forbrukervennlige løsninger. Allerede i dag jobber de elektronisk, innhenter informasjon, markedsfører, oversender salgsoppgaver og andre dokumenter, benytter elektronisk signatur og klager på kartverk og kommuner som ikke har kommet like langt digitalt som dem selv.

Meglere, brett opp ermene og bruk de ferdighetene dere har!