Siste nytt

Slik arbeider vi med parkering

31. oktober, 2019

Det er ergerlig å få en bot når du har gjort ditt for å følge reglene og betalt.

Mann betaler på parkeringsautomat. Foto.

Forbrukerrådet har derfor jobbet for å få på plass et godt og tydelig regelverk, som stiller krav til blant annet skilting og kvalifisert utøvelse sammen med en god klageordning.

I dag sitter vi som representant for forbrukerne i Parkeringsklagenemnda. Vi sitter også i styret til Parkeringsklagenemnda.

Slik jobber vi i Parkeringsklagenemnda

Vi tar vårt ansvar som representant for forbrukerne på alvor. Når saker kommer for nemnda, er regelverket stramt for å sikre likebehandling.
Tallene fra Parkeringsklagenemnda viser at en fjerdedel av forbrukerne får medhold. Hvor mange saker som bransjen løser selv, har vi ikke tall på.

I de sakene hvor vi er uenig med flertallet i nemnda, protesterer vi skriftlig. Det skjer i åtte prosent av sakene. Typisk eksempel er i saker hvor forbrukeren ikke hadde noe annet valg, som når du parkerer utenfor et sykehus med et skadet eller alvorlig sykt barn og får parkeringsbot.

Vi vurderer hele tiden vår praksis i både Parkeringsklagenemnda og andre nemnder.

Slik jobber vi med å følge opp regelverket

Parkering er et marked i rivende utvikling. Folk betaler i dag gjennom smarttelefonen og nye former for parkering har oppstått, som beboerparkering i de store byene. Parkeringsforskriften er nå til revisjon etter å ha vært gjeldende i to år. Det er naturlig å se på om regelverket fungerer etter sin hensikt, og om det svarer ut nye utfordringer knyttet til betaling og teknologi.

Vi ønsker også å se om muligheten til å utøve skjønn er stor nok eller godt nok utnyttet i dagens regelverk. Vil derfor ta kontakt med bransjen for å høre mer om deres vurderinger.

Abonner på vårt nyhetsvarsel