Forside > Siste Nytt > Slik kan du protestere på krav fra Uno Life

Slik kan du protestere på krav fra Uno Life

9. august, 2014
Har du fått pengekrav fra Uno Life? Vi gir deg råd og veiledning.

Klag skriftlig

Send alle klager til Uno Life skriftlig. Behold kopi selv. Bruk gjerne e-post. Uno Life kan ikke kreve at du logger deg på deres nettside for å klage. Det er tilstrekkelig å kontakte selskapet per e-post. E-postadressen til Uno Life er kundeservice@unolife.no.

Piller faller ut av beholder på et bord. Foto.

Foto: Colourbox.com

Avida Finans sa ifra til Forbrukerombudet 25. september at de har lagt alle pengekravene fra Uno Life der kunden har protestert eller ikke betalt, på vent. Mottar du likevel faktura eller purring fra Avida Finans eller andre inkassofirmaer, sender du dem kopi av klagen til Uno Life og ber om en bekreftelse på at kravet er stilt i bero inntil tvisten er ferdigbehandlet. Har du allerede sendt protesten til Uno Life, er det viktig at du sender en kopi av denne til Avida Finans, slik at klagen din blir registrert. E-postadressen til Avida Finans er: info@avidafinans.no

Ikke la deg presse av purringer etter at du har klagd

Du kan oppleve å få SMS-purringer selv om du har sagt ifra at du mener du ikke skal betale. Uno Life kan også ringe for å purre på regningen. Har du klagd skriftlig, har du gjort det du skal, og kan dermed se bort fra likelydende SMS-meldinger og purretelefoner.

Behandling av tvister med Uno Life

Uno Life har sagt at de vil stanse inndriving av alle omtvistede krav, og at det ikke vil bli sendt ut nye fakturaer eller purringer til forbrukere som har protestert på kravene.

I tillegg har Uno Life sagt at de vurderer å ta individuelle saker inn for Forliksrådet. Dersom du mottar brev fra Uno Life med innkalling til Forliksrådet, har du to alternativer:

  1. La saken gå for Forliksrådet.
  2. Forhindre dette ved å sende en klage til Forbrukerrådet. Klageskjema finner du her.

Uansett hva du velger, må du svare på varselet fra Uno Life innen 14 dager. Har du tidligere protestert skriftlig til selskapet, kan du henvise til denne klagen når du svarer på varselet.

Det er viktig å møte opp i Forliksrådet

Om du velger å la saken gå for Forliksrådet, er det viktig at du skriver en kort logg over hva som har skjedd, tar med all dokumentasjon og passer på å møte opp. Møter du ikke opp, vil du få uteblivelsesdom mot deg, selv om du har rett. Har du spørsmål om behandling av saken i Forliksrådet, kan du lese mer om denne prosessen her.

Forbrukerrådet kan megle i stedet for Forliksrådet

Har du blitt innkalt til Forliksrådet, kan du be om at saken blir stoppet i Forliksrådet, og at den blir overført til Forbrukerrådet. Blir ikke saken løst i Forbrukerrådet, kan du gå til Forbrukertvistutvalget (FTU). Utvalget kan komme med et bindende vedtak, om ikke saken ankes til tingretten innen fire uker.